F.v.: Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, prosjektleder i Nordland fylkeskommune, Renate Johannessen og avdelingsleder HENT Bodø, Martin Pettersen. Foto: Thor-Wiggo Skille/Nordland fylkeskommune

HENT skal bygge bussdepot i Bodø

HENT AS vant anbudet om bygging av Nepåkeren bussdepot i Bodø.

Når anlegget står ferdig 1. januar 2022, er det etablert et moderne anlegg som ivaretar oppstillingsplass for 80 busser, ladeinfrastruktur, sjåførrom, verksted, vaskehall og kontorfasiliteter for bussdriften, skriver byggherre Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

De forteller at de fikk fire tilbud på jobben

- HENT AS hadde det laveste tilbudet, og er tilbudt jobben, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal i meldingen.

Tilbudet fra HENT AS var på i overkant av 122,2 millioner kroner uten merverdiavgift.

Bakgrunnen for prosjektet er at innføringen av 31 elektriske busser på bybusslinjene i Bodø krever ny infrastruktur. Foruten syv hurtigladere på busslinjenes endeholdeplasser, kreves det også nattlading på bussdepotet.

HENT starter prosjektering umiddelbart, og det forventes oppstart i starten av 2021.