Illustrasjon: ArkitemaIllustrasjon: ArkitemaIllustrasjon: Arkitema

HENT signerte med Norconsult for rådgivertjenester på nytt Narvik-sykehus

Totalentreprenør HENT har valgt Norconsult som rådgiver innen tekniske fag, brann, akustikk og vei på byggingen av Nye UNN Narvik sykehus, samt på flere fag knyttet til det nye helsehuset som skal bygges i Narvik kommune.

Det skriver Norconsult i en pressemelding torsdag.

Norconsult har vært rådgiver under hele forprosjektet, sammen med Arkitema og Rambøll.

Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF) skal samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling i Narvik i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal oppføres på Furumoen, og vil erstatte det gamle sykehuset i Narvik sentrum, samt bygningene i Håkvik.

HENT er totalentreprenør på byggingen av det nye sykehuset og helsehuset. Entreprenøren har nå valgt Norconsult som rådgiver innen fagene akustikk, brann og vei, både på oppføringen av det nye sykehuset og det nye helsehuset. I tillegg er Norconsult valgt som rådgiver på det nye sykehuset innen fagene varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, elektroteknikk og IKT. Rambøll bistår Norconsult som underleverandør på tekniske fag. Arkitema vil, ifølge pressemledingen, være med videre som arkitekt i gjennomføringsfasen, og Arcon Prosjekt vil slutte seg til rådgivergruppen.

Det nye sykehuset i Narvik vil ha et samlet areal på omtrent 27.000 kvadratmeter, og skal dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29.000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms, samt tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190.000 innbyggere.

Byggestart var mai 2020, og sykehuset skal etter planen ferdigstilles våren 2024.