Ill. Sommerro utvikling/LPO arkitekter

HENT fikk milliardkontrakt på Sommerro

Sommerro Utvikling AS og HENT AS inngår kontrakt om utbygging av prosjektet Sommerro i Oslo i en totalentreprise. Prosjektet omfatter et femstjernes hotell med over 250 rom, cirka 60 leiligheter, samt næringsareal.  

HENT har sammen med utviklerne jobbet med utviklings- og optimalisering av prosjektet siden november 2018.

Prosjektet skal gi nytt liv til et av Oslos mest markerte bykvartaler og består av gamle hovedkontoret til Oslo Lysverker, Vestkantbadet, med med fra 1931, samt et større kontorbygg fra 1957. Deler av bygningsmassen skal rives, deler skal bevares og restaureres.

Hotellet skal driftes av Nordic Choice Hotels med management-kontrakt.

Kontraktssummen er på 1.250 millioner kroner eks. mva, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2022.

Sommerrogaten utvikling AS er eid av Aspelin Ramm (40 prosent), Strawberry Brothers (40 prosent) og Höegh Eiendom (20 prosent).

Aspelin Ramm Eiendom AS gjennomfører byggeprosjektet på vegne av Sommerrogaten Utvikling AS. Adm. direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm fremhever viktigheten av prosjektet som gjennom hotell og boliger gir både bydelen og det gamle ærverdige hovedkontoret til Oslo lysverker et løft. 

- Dette er smart byutvikling i praksis og vi er veldig fornøyd med å kunne få gjennomføre dette i utvikling og samspill med HENT som vi tidligere har bygget flere gode prosjekter med bl.a. The Edge i Tromsø og LHL sykehuset på Gardermoen som ble kåret til Årets Bygg i 2018, sier Bøyum

- Vi gleder oss over å ha fått enda en kontrakt på utbygging av et stort og viktig prosjekt i Oslo, og vi synes det er ekstra tilfredsstillende å få til dette gjennom prosjektutvikling i samarbeid med våre gode kunder og samarbeidspartnere som inngår i Sommerrogaten utvikling, sier konsernsjef i HENT Jan K. Jahren. 

Foran fra venstre: Trond Erik Sveen, direktør Prosjekt og utbygging Aspelin Ramm/Sommerro utvikling, Jan K Jahren, administrerende direktør HENT, Knut Alstad, konserndirektør marked og utvikling HENT, Gunnar Bøyum, administrerende direktør Aspelin Ramm/Sommerro utvikling Bak fra venstre: Arnulv Eskeland, prosjektsjef Aspelin Ramm/Sommerro utvikling, Erik Tveit, prosjektsjef HENT Botolv Knaldre, Prosjektutvikler HENT Øyvind Stenstad, prosjektleder HENT Erik Seigerud, teamleder kalkulasjon- og innkjøp HENT og Helene Hasle Amundsen, tilbudsleder kalkulasjon- og innkjøp HENT. Foto: Aspelin Ramm