Illustrasjon: HUS Arkitekter
Illustrasjon: HUS Arkitekter

HENT bygger skole og flerbrukshall på Otta

HENT og Sel kommune har signert gjennomføringsavtale for nye Otta skole og flerbrukshall.

I en pressemelding forteller HENT at avtalen er på 179 millioner kroner, og er en videreføring av samspillskontrakten som ble inngått i desember 2020. Oppstart på byggeplass er i september 2021, og skolen skal overleveres i desember 2022.  

- Vi har hatt en veldig god samspillsfase, og er glade for at vi nå kan gå videre til å bygge Otta skole og flerbrukshall. Sammen med Sel kommune, dyktige underentreprenører, brukere, arkitekter og rådgivere har vi jobbet frem et godt prosjekt som vi nå ser frem til å realisere, sier prosjektler Ole Asbjørn Grannes i HENT i meldingen.

Prosjektet har jobbet i samspill siden desember 2020. HENT har ledet prosessen sammen med Marstrand, HUS arkitekter og INBY landskapsarkitekter. I tillegg har Sel kommune, lokale underentreprenører, rådgivere og brukerrepresentanter vært med å utvikle prosjektet.

- For Sel kommune har det vært viktig at det nye skoleanlegget blir et nærmiljøanlegg som også blir brukt utenfor skoletiden. HENT og Marstrand har lagt til rette for at vi i samspillet har skapt et høyt presterende team. Lokale entreprenører har bidratt med faglig kunnskap. Elever, lærere og andre fagansatte fra både barne- og ungdomsskolen har kommet med viktige innspill og ideer til hva den nye skolen, hallen og nærområdet skal inneholde, forteller Per Ivar Dahlum, prosjektleder i Sel kommune i samme melding.

Lokal arbeidskraft blir med videre i gjennomføringsfasen

Lokale entreprenører og rådgivere har vært viktige bidragsytere i samspillsfasen.

HENT trekker frem Minel Gudbrandsdal, GK Rør avdeling Otta, GK inneklima og Stian Brenden Maskinservice som viktige bidragsytere i samspillsfasen. Alle skal være med videre, og har inngått kontrakt med HENT om gjennomføringsfasen.