Kontrakten på spesialavdelingen ble signert mellom administrerende direktør i Undervisningsbygg Rigmor Hansen(t.v.) og kalkulatør i HENT, Ingvild Sugustad.

HENT bygger ny spesialavdeling på Nordvoll skole

Undervisningsbygg og HENT signerte onsdag kontrakt på 56 millioner kroner for et nytt skolebygg på Nordvoll skole.

Sterkavdelingen som skal huse de mest sårbare elevene som går på skolen, får et eget bygg på 1.715 kvadratmeter.

Skolebygget er for 12 elever og 30 ansatte, bygges som passivhus og får grønt tak. Kravene i Oslomodellen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, er innarbeidet i kontrakten.

- Vi tilstreber også å ha utslippsfri byggeplass, sier prosjektleder i Undervisningsbygg Jane Simensen.

Kontrakten på spesialavdelingen ble signert mellom administrerende direktør i Undervisningsbygg Rigmor Hansen og kalkulatør i HENT, Ingvild Sugustad.

Christian Valøy er HENTs prosjektleder for nybygget på Nordvoll og ser frem til å starte på byggeprosjektet. Her skal de bruke produksjonsmetodikken LEAN for å få bedre effektivisering på byggeplassen.

Byggestart er høsten 2018.