Helsehuset skal bygges i forkant av Sykehuset/LHL-klinikkene, som har nådd full høyde. Foto: Finn Ståle Felberg

HENT bygger helsehus for Øvre Romerike

GC Helsehus AS (GCH) har valgt å engasjere HENT AS som partner for videreutviklingen og byggingen av interkommunalt Helsehus på Gardermoen Campus.

Eiere av GCH er Hemfosa Samfunnsbygg AS (65%) og Aspelin Ramm Eiendom AS (35 %).

- Vi er glad for den tillit Aspelin Ramm og Hemfosa nok en gang viser oss, og ser fram til å sette i gang med bygging , sier Knut Alstad, markeds- og utviklingsdirektør i HENT i en pressemelding.

HENT er samtidig godt i gang med byggingen av nytt sykehus på 29.000 kvm (skal drives av LHL klinikkene) for samme eiergruppering på området. Dette skal stå ferdig i desember 2017. Måneden etter skal Helsehuset ferdigstilles.

Helsehuset er interkommunalt for de fire kommunene Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker, som skal samlokalisere sin virksomhet. Prosjektet har et areal på om lag 8.000 kvm.

I planleggingen av prosjektet har man vektlagt gode kvaliteter med fokus på praktiske løsning tilpasset brukerne av bygget samt den langsiktige tanke om miljøriktig, energieffektiv og bestandig bygging.

Arbeidene vil igangsettes innen utgangen av juni 2016.