HENT bygger Jarleveien 10 i Trondheim.

HENT bygger for Trondheim kommune

HENT har undertegnet kontrakt med Trondheim kommune for prosjektet Jarleveien 10.

Det skriver den Trøndelag-baserte entreprenøren i en pressemelding fredag.

Jarleveien 10 skal romme 44 boliger pluss fellesarealer, og hele bygget har et areal på rundt 4.150 kvadratmeter. Kontrakten med Trondheim kommune er verd 84,3 millioner kroner.

Kjeller og første etasje er av betong, og resterende etasjer består hovedsakelig av massivtre, heter det i pressemeldingen.

Bygningen er delt i to fløyer med to separate innganger og heis- og trappeløsninger. Sørfløyen oppføres i 4 etasjer og nordfløyen i 6 etasjer over terreng, skriver HENT. Første etasje skal, ifølge meldingen, ikke benyttes til boliger, men inneholder fellesarealer, boder og lignende.

Byggestart er i september i år, og bygget overleveres for prøvedrift i desember 2016.

Arkitekt er Bergersen arkitekter i Trondheim.