Teglsteinsbygget huset kontorer til Oslo Lysverker fra 1930-tallet. Til høyre i bildet ses Inkognitogaten 37. Foto: LPO Arkitekter

Teglsteinsbygget huset kontorer til Oslo Lysverker fra 1930-tallet. Til høyre i bildet ses Inkognitogaten 37. Foto: LPO Arkitekter

HENT bygger eksklusivt hotell og leilighetskvartal

I 2022 innvies leilighetskomplekset Sommerokvartalet, samt Sommero Hotell og den mest eksklusive hotelldelen Villa Inkognito ved Solli Plass i Oslo.