HENT bygger Aukra omsorgssenter

HENT har inngått samspillsavtale med Aukra kommune om utvikling av Aukra omsorgssenter.

Prosjektutvikler i HENT Nils Hjulstad som tar rådmann Ingrid Husøy Rimstad i hånda.

Senteret er på 5.200 kvadratmeter over tre plan: 20 omsorgsboliger for heldøgns omsorg med tilknyttede fellesarealer, samt 2.830 pasientrom, base for hjemmesykepleien, velferdsfunksjoner, administrasjon og drift, melder HENT i en pressemelding.

Per Knudsen Arkitektkontor har tegnet bygget i samarbeid med Agraff landskapsarkitekter og Sweco som tekniske rådgivere.

Det er lagt stor vekt på universell utforming både i bygg og utomhusarealer og det har generelt vært fokus på bruk av robuste miljø- og vedlikeholdsvennlige materialer. Arkitekt har vært opptatt av å formgi en enkel og tydelig bygningsstruktur plassert som et bindeledd mellom tettstedet og den tilknyttede hagen.

Senteret er utformet som et moderne og fremtidsrettet anlegg og de generelle løsningene lar seg lett tilpasse endrede forutsetninger. Uteområdene ligger sør-/vestvendt og dermed i le av den dominerende vindretningen på øya. Fasader er planlagt i fibersementplater og behandlet trepanel.

Kontraktssummen er på ca. 130 mill. eks mva.

- Vi ser frem til å samarbeide med Aukra kommune om å utvikle et fremtidsrettet og moderne helsehus, sier prosjektutvikler i HENT Nils Hjulstad.