Ill. AMB Arkitekter

HENT bygger AMFI Rørvik

Coop Rørvik Eiendom AS har signert kontrakt med HENT for bygging av nytt AMFI-senter i Rørvik.

Prosjektet består av en utvidelse av det eksisterende Leia-senteret. Kontraktsarbeidene omfatter også 30 nye leiligheter på taket av senteret. Det er forhåndsolgt 18 leiligheter og ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til andre kvartal 2020. Ny bygningsmasse er på omtrent 10.000 kvadratmeter og totalentreprisen har en kontraktsverdi på cirka 200 millioner kroner.

- Det har vært en veldig ryddig prosess fra det tidspunktet vi besluttet å gå videre med HENT AS. Vi har fått god oppfølging i en samspillprosess hvor HMS, kvalitet, funksjonalitet, kostnader og fremdrift henger tett på hverandre. Det er en felles interesse å ha flest mulig avklaringer på plass før kontrakt skrives, sier Geir Garte, prosjektsjef Olav Thon Gruppen, i en pressemelding.

Produksjonssjef Morten Spakmo i HENT AS er godt fornøyd med å ha vunnet en ny kontrakt.

– Dette bidrar til å befeste vår posisjon i regionen, og vi er selvfølgelig svært tilfreds med at Coop Rørvik Eiendom AS har vist oss tillit. Vi ser fram til å komme i gang med byggingen, og er sikker på at det samhandlingsklimaet som nå er skapt, videreføres i prosjektperioden, sier Spakmo.

F.v. Geir Garte, prosjektsjef Olav Thon Gruppen, Kjell Skjevelnes, styreleder Coop Rørvik Eiendom AS, Arnulf Pettersen, prosjektleder Olav Thon Gruppen og Morten Spakmo, produksjonssjef HENT AS Foto: Privat