Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst
Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst

Helseforetak bekymret for økte byggepriser

– Vi er bekymret for kostnadene knyttet til det å bygge nye sykehus, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

I en pressemelding skriver Helse Sør-Øst at de har flere store utviklings- og byggeprosjekter under oppføring, og det planlegges å bygge flere nye sykehusbygg de neste årene. Samtidig er de forberedt på at den siste tids prisøkninger kan få betydning for noen av disse prosjektene.

– Vi må være forberedt på at disse byggene kan bli en god del dyrere enn planlagt, sier Terje Rootwelt i meldingen.

Han mener det er for tidlig å si noe om konsekvensene, og presiserer at Helse Sør-Øst RHF fortsetter byggingen og planleggingen av nye bygg.

– Det er viktig for fremtidens helsetjeneste at vi får på plass de vedtatte byggeprosjektene. Derfor kommer vi til å strekke oss langt for å opprettholde planene våre, sier Rootwelt.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ba i siste styremøte 10. mars administrasjonen om en risikovurdering av samlet byggprosjektportefølje. Dette arbeidet pågår. Krigen i Ukraina har også rammet flere bedrifter som produserer viktige materialer. Det gjelder blant annet stål.

– Alt dette fører til høyere byggepriser, risiko for forsinkelser og stor usikkerhet, sier Rootwelt. Han forteller at det derfor er krevende å planlegge, prosjektere og følge opp byggingen av nye bygg framover.

Det er ikke bare helsetjenesten som ruster opp byggene sine. Det er en rekke aktører i det offentlige som planlegger nye og store bygg, og det er også høy aktivitet i privat sektor.

Terje Rootwelt mener det er for tidlig å si noe om konsekvensene, og presiserer at Helse Sør-Øst RHF fortsetter byggingen og planleggingen av nye bygg.

– Det er viktig for fremtidens helsetjeneste at vi får på plass de vedtatte byggeprosjektene. Derfor kommer vi til å strekke oss langt for å opprettholde planene våre, sier Rootwelt.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ba i siste styremøte 10. mars administrasjonen om en risikovurdering av samlet byggprosjektportefølje. Dette arbeidet pågår, opplyser byggherren.