Bildet ble tatt i mars under byggingen av nye Drammen sykehus. Foto: Helse Sør-Øst/byggekamera.no

Bildet ble tatt i mars under byggingen av nye Drammen sykehus. Foto: Helse Sør-Øst/byggekamera.no

Helse Sør-Øst hevder Rambølls prosjektering av nye Drammen sykehus førte til økt skaderisiko

Helse Sør-Øst RHF hevder at det foreligger prosjekteringsfeil ved Rambølls arbeid under kontrakt 8202, som skyldes grov uaktsomhet fra Rambølls side.