Janne Aas-Jakobsen

Hele Norge er tilbake på skolebenken - tidenes omstillingsmulighet for næringslivet når staten dekker lønn i arbeidsgiverperioden

«Vi dekker lønnsutgiftene fra dag 1 under permittering, dersom det kan dokumenteres at arbeidstakeren driver kompetanseheving, utvikling eller innovasjon i arbeidsgiverperioden», skulle jeg ønske det stod leste i avisen i dag.

Regjeringen lener seg på finansnæringen når det skal deles ut minst 100 milliarder i lån og garantier fra fellesskapet. Det er nok klokt, da de allerede har kunnskap, systemer og erfaring i å stille kapital til rådighet for bedrifter. Men hva med midlene som skal deles ut til å dekke arbeidsgiverperioden under permitteringer? Kan det stilles krav på vegne av samfunnet til denne enorme utbetalingen også?

Det foregår et enormt kompetanse - og omstillingsløft ved kjøkkenbord og skrivepulter i hele landet akkurat nå. Oppmøte kl. 9 i browseren! Dette kunne næringslivet surfet på.

Kudos til hele lærerstanden som har brettet opp ermene, lært seg digital hverdag på torsdag og fredag for så å lære opp hele neste generasjon og deres foreldre på mandag.

Etter godt og vel 20 år med iherdig kamp for å dytte byggenæringen bort fra gamle uvaner til å jobbe litt mer effektivt og lønnsomt, blir jeg helt emosjonell av å se hva som skjer denne mandagen. Når grunnskolelærerne tvinger trauste ingeniører, økonomer, kunstnere og advokater, det vil si foreldre, til komme i gang med digital omstilling. Og det funker som bare det!

Klarer disse foreldrene å gå fra å være deltakere på lærernes opplegg ved kjøkkenbordet til å være ledere med nye ferdigheter når de kommer på jobb?

Nettsteder konkurrerer som å tilby linker til webinarer, online møteplasser og andre kilder til kompetanse og samhandling. Aldri har det vært lettere å lære seg noe nytt og samhandle med mennesker utenfor kontoret. Nå ser det ut til at mange kommer til å få tid til det også, på statens regning.

For endelig må vi gjøre de endringene vi vet vi burde og kunne gjort for lenge siden – men har latt være fordi vi har hatt en trygg jobb, hvor sjefene heller ikke har giddet å ta omstillingen.

Still krav til bedriftene som nå skal motta store beløp fra fellesskapet, i form av dekning av arbeidsgiverperioden ved permittering, om at de må sysselsette den ansatte med kompetanseheving, utvikling eller innovasjonsoppgaver i perioden.

Sånn kan vi stille bedre forberedt til å ta igjen det tapte, når denne usikre perioden er over.