Miljøbyen Granåsen. (Foto: Heimdal bolig)

Heimdal Bolig blir med i forskningsprosjekt for passivhus

40 leiligheter i Miljøbyen Granåsen i Trondheim skal evalueres i regi av forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov).

 Boligområdet på Angelltrøa i Trondheim er ifølge Lavenergiprogrammet Nordens største passivhusfelt, med opprinnelig planlagt areal på 28.000 m2 fordelt på 310 enheter.

Hittil er 17 eneboliger, 67 rekkehus og 42 leiligheter ferdige. Nå pågår bygging av ytterligere 55 leiligheter, og dette byggetrinnet er med i Lavenergiprogrammets EBLE-prosjekt.

– Det betyr veldig mye for oss å bli med i dette prosjektet og få vurdert løsningene vi bruker, sier prosjektsjef Kristian Stensrud hos utbygger Heimdal Bolig i en pressemelding fra Laverenergiprogrammet.

Han forteller at utbyggeren har samlet inn en del energimålinger, men ikke lykkes i å få respons fra fagmiljøer.

– Gjennom EBLE får vi ekstern vurdering av hva vi holder på med, både energibruk og hvordan kundene våre opplever å bo i slike hus, understreker Stensrud.

– 27 av dem skal måles enda mer i dybden, med temperatur i rommet og relativ luftfuktighet, i tillegg til forbruk av elektrisitet og fjernvarme, forteller Stensrud. Dessuten kartlegger prosjektet hvordan beboere opplever det å bo i et passivhus.

Daglig leder Guro Hauge i Lavenergiprogrammet er veldig fornøyd med å ha fått Heimdal Bolig som prosjektpartner.

– For oss er det både spennende og viktig å ha med et av de største passivhusprosjektene i Norden. Heimdal bolig er en stor aktør med klare ambisjoner om å finne gode løsninger for framtidens boliger, poengterer Hauge.

Heimdal Bolig blir den sjuende prosjektpartneren i forskningsprosjektet, som omfatter eneboliger, rekkehus og leiligheter.