Norcem i Brevik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

HeidelbergCement ønsker karbonfangst i Brevik

Eier av Norcem, HeidelbergCement har nå gitt sin tilslutning og anbefaler å realisere bygging av karbonfangstanlegg ved fabrikken i Brevik.

Endelig beslutning om å bygge anlegget forutsetter at departementet og politikerne velger prosjektet. Stortingets beslutning er ventet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, skriver HeidelbergCement i en pressemelding.

Per Brevik, Direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe er godt fornøyd med at det internt i konsernet er full støtte til prosjektet.

- Godkjenningen av investeringsbeslutning er det siste formelle steget internt i konsernet. Sementindustrien er en stor utslipper av CO2, og karbonfangst vil være et viktig bidrag for denne industrien; særlig gjelder det reduksjon av prosessutslippene som vi ellers har små muligheter til redusere, sier han.

- For oss er karbonfangst- og lagring et viktig steg for å oppnå de langsiktige bærekraftmålene våre. Med investeringsbeslutningen viser konsernet at de ambisiøse planene følges opp av konkret handling, legger Brevik til.