<p>Havstein kirkegård i Trondheim ble anlagt alt i 1854 – tre år før Havstein kirke ble bygget i 1857. Nå er anlegget kåret til Årets grønne park 2018. Foto: Naml</p>Havstein kirkegård i Trondheim. Foto: NamlHavstein kirkegård i Trondheim. Foto: NamlHavstein kirkegård i Trondheim. Foto: NamlHavstein kirkegård i Trondheim. Foto: NamlHavstein kirkegård i Trondheim. Foto: NamlHavstein kirkegård i Trondheim. Foto: NamlHavstein kirkegård i Trondheim. Foto: Naml

Havstein kirkegård Årets grønne park 2018

Naml har kåret Havstein kirkegård i Trondheim til Årets grønne park.

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet, ifølge en pressemelding.

Prisen «Årets grønne park» ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. I 2018 er det 30. gang prisen deles ut, og i år går den til Havstein kirkegård i Trondheim. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

- at parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser

- at det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt

- at parken er tilgjengelig for allmennheten

Havstein kirkegård ble anlagt alt i 1854 – tre år før Havstein kirke ble bygget i 1857. Kirkegården omfattet i 2007 61 dekar og hadde over 5500 gravlagte personer.

Den gamle kirkegården ble utvidet på slutten av 1990-tallet. Veisystemet ble knyttet til den eldste kirkegården, og det ble anlagt store treplantinger langs veiene gjennom kirkegården. Den første minnelund for urnegraver ble anlagt.

I 2011 ble det vedtatt å utvide kirkegården med ytterligere 50 dekar og slik knytte kirkegården til den tyske krigskirkegården. Konkurransen om utformingen ble vunnet av firma Agraff as, Trondheim. Den nye utvidelsen ble vigslet i 2014.

I 1943 ble Havstein krigskirkegård anlagt av den tyske okkupasjonsmakten for tyske soldater som ble drept eller døde i Norge under 2. verdenskrig. Krigskirkegården ble utvidet i 1955 til å omfatte vel 3000 graver. Den blir vedlikeholdt av Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Krigskirkegården har vært åpen for allmennheten siden 1960.

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

Havstein kirkegård viser et spenn fra den tradisjonelle kirkegårdsutforming slik kirkegårder tradisjonelt ble anlagt på midten av 1800-tallet til en annen og friere terrengforming og en spennende og nytenkende plantebruk på 2000-tallet. Det nye anlegget inkluderer og omslutter den tyske krigskirkegården fra 1943 på en respektfull og verdig måte.

Vedlikeholdet av Havstein kirkegård er krevende. Det omfatter alt fra oppfølging av store treplantinger til store plantefelt med blomstrende stauder mot en bakvegg av store grasarter. Kirkegården fremsto sent i august - da sommeren var på hell - som vakker og velstelt. Dette er etter flere sesongers drift.

Kirkegårder er ved siden av sitt egentlige formål ofte et mye brukt områder for rekreasjon. Havstein kirkegård innbyr til i særlig grad til ettertanke og opplevelse også med hensyn til kultur og natur. Den ligger skjermet og samtidig i nær tilknytning til store boligområder.

Som det fremgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av bruksmessige og estetiske kvaliteter. Utmerkelsen i år er ment som honnør til Kirkelig fellesråd i Trondheim som har satset på nytenking og kvalitet i kirkegårdsutviklingen.

Samtidig fremheves innsatsen til staben ved Havstein kirkegård som med stor faglig kompetanse og entusiasme har gjort Havstein kirkegård til en perle og en attraksjon på Byåsen i Trondheim.