Haugastøl og Nesbyen stasjoner fredet

Riksantikvaren har fredet to nye stasjoner på Bergensbanen. Haugastøl og Nesbyen ble fredet av Riksantikvaren rett før påske.

Fredningene inngår i den landsomfattende verneplanen for jernbanebygninger. Begge stasjonene er tegnet av arkitekt Paul Due. Bergensbanen ble åpnet i 1909, men Haugastøl stasjon var ferdig flere år før åpningen fordi den ble brukt av anlegget. Haugastøl er en typisk høyfjellsstasjon på Bergensbanen, med første etasje bygd i huggen stein. Sammen viser to stasjonsbygningene hvordan jernbanen på forskjellige måter bevisst brukte arkitektur og stil-uttrykk for å imøtekomme sine funksjonelle behov og for å gi status til sin virksomhet, heter det i Riksantikvarens vurderinger. Fredningsforslagene har vært gjenstand for omfattende høringsrunder, med blant annet behandling i kommunestyret i de to kommunene.