Harald Langemyhr ekskludert

Byggmesterforbundet Tønsberg har i medlemsmøte den 12. juni vedtatt at Byggmester Harald Langemyhr AS ekskluderes.

 

Grunnlaget for vedtaket er at man mener mange av bedriftens disposisjoner har skadet bransjens omdømme, og dermed ikke er i tråd med medlemmenes felles interesser, heter det i en pressemelding.

Bakgrunnen for medlemsmøtets behandling av saken var innstilling fra styret i lokalforeningen. Styret har gjennomgått Arbeidstilsynets rapport og de tilsvar som er utarbeidet av Harald Langemyhr AS. På grunnlag av det som har fremkommet i saken innstilte styret ovenfor medlemsmøte på eksklusjon av medlemskapet i lokalforeningen.

Byggmesterfirmaet Harald Langemyhr AS har i henhold til Byggmesterforbundets vedtekter anledning til å anke lokalforeningenes vedtak til forbundsstyret.