Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre takket entreprenøren Skanska for vel utført arbeid da salve nummer 1000 markerte slutten på begrsprengningen på prosjektet. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre takket entreprenøren Skanska for vel utført arbeid da salve nummer 1000 markerte slutten på begrsprengningen på prosjektet. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Har tatt ut over 2,6 millioner kubikk berg - avsluttet med salve nummer 1.000

Skanska og Statens vegvesen markerte onsdag salve nummer 1.000 på E16 Bjørum-Skaret. Sprengningen på cirka 20.000 kubikkmeter var også den siste.

Milepelen skjedde onsdag ettermiddag da den siste salven gikk av i Bjørkåsen på E16 Bjørum-Skaret i Hole og Bærum kommune, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. 

– Salve nummer 1.000 markerer ikke bare slutten på bergsprengninger langs den nye E16-parsellen. Den setter også sluttstrek for uttak av 2.650.000 kubikkmeter berg sprengt ut langs den vel 8,4 kilometer lange vegstrekningen over Sollihøgda, skriver Vegvesenet.

Av totalen på 2,65 millioner kubikk berg er 1,1 millioner tonn knust i prosjektet av Skanska. 

– Det betyr at alt Skanska har behov for i prosjektet er knust/sortert på anlegget. Det er tilnærmet massebalanse i prosjektet, ifølge Vegvesenet.

Parsellen E16 Bjørum-Skaret inngår som en del av utbyggingen til en sammenhengende firefelts motorveg mellom Sandvika og Hønefoss.

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Strekningen på 8,4 kilometer bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 100-110 km/t. Arbeidene utføres som en totalentreprise.

E16 Bjørum-Skaret vil etter planen bli åpnet for trafikk om vel halvannet år. Det betyr sensommer eller høsten 2025.