Morten Hynne i Grande Entreprenør mener omfattende bruk av innleid arbeidskraft gjør byggenæringen veldig sårbar, Foto: Privat

Har satset på faste ansatte i 68 år – berøres ikke av stengte grenser

Grande Entreprenør tok tidlig et strategisk valg, som gjør at de i dag ikke berøres av de stengte grensene. – Denne debatten burde opp og fram etter koronakrisen, sier daglig leder Morten Hynne.

Stengte grenser skaper store problemer og mye usikkerhet blant bedriftene i byggenæringen som er avhengig av innleide arbeidskraft fra utlandet.

Daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør i Verdal har derimot lave skuldre. Han sier at bedriftens 68 år lange strategiske satsing nå betaler seg.

– Siden virksomheten startet opp i 1953 har det vært en bevisst strategi å satse på lokale lærlinger og videreutvikle dem til gode ansatte. Tømrervirksomheten hadde kun faste ansatte fram til vi i 2010 fusjonerte med betongbedriften Br. Vangstad AS, sier Hynne til Byggeindustrien.

– De hadde flere innleide utenlandske arbeidere, men vi valgte likevel å videreføre satsingen på faste ansettelser. De siste ti årene har vi derfor jobbet med å fremsnakke betongfaget og inspirere lokale ungdom til å jobbe hos oss. Samtidig har vi redusert innleien jevnt og trutt, legger han til.

Hynne sier de heller har tilbudt innleide arbeidere fast jobb og språkopplæring. De fleste av dem har tatt med seg familien og flyttet til Norge, forteller han til lokalavisen Innherred, som først omtalte saken.

– Kan komme flere pandemier

Grande Entreprenør er 80 prosent eid av Veidekke og har i alt over 200 ansatte innen både tømrer- og betongfaget.

Hymne sier at den bevisste strategien til bedriften fører til at de nå ikke berøres av de strenge innreisereglene.

– Det betaler seg nå. Alle våre ansatte er i nærområdet. Vi kan bygge som normalt, uten å være urolige for bemanningsproblemer. Utfordringen vår er heller å få nok oppdrag, sier han.

Hynne mener koronasituasjonen tydeliggjør at det er behov for en større debatt om å satse på lokal arbeidskraft og faste ansettelser istedenfor innleid arbeidskraft.

– På kort sikt er det kritisk for næringen å få tilgang på innleid arbeidskraft igjen. På lang sikt derimot er det like viktig at flere bedrifter jobber for å ansatte flere og leie inn færre. Det kan komme flere pandemier i framtiden. Vi må endre kulturen som har gjort næringen avhengig av innleid arbeidskraft. Den gjør oss veldig sårbare, sier han.

Fordeler og ulemper

Hynne påpeker at det aldri har vært så mange byggfagelever på videregående som nå.

– Det er sikkert mange som vil argumentere for at det ikke er nok nordmenn til å dekke behovet. Samtidig hører vi hvert år om elever som ikke får lærlingplass og ungdommer som står utfor arbeidslivet. Vi har et ansvar for å hjelpe til. Kanskje klarer vi ikke dekke hele behovet, men bransjen kan gjøre en langt bedre innsats enn i dag, legger han til.

Hynne mener også at det ikke bare er mangel på arbeidskraft som gjør at mange satser på innleie.

– Det er fordeler og ulemper med å ha faste ansatte. Den største fordelen er at du får lojale arbeidere, som har en egen interesse i at bedriften lykkes. Ulempen er at det forplikter, og at det er vanskelig å ha full kapasitetsutnyttelse hele tiden. Derfor er det økonomisk gunstig for mange å leie, sier han.

– Samtidig er det mange bedrifter som bruker tid og ressurser på å utdanne og ansette, og det mener jeg vi får for lite anerkjennelse for. Jeg mener regjeringen burde oppmuntre og premiere de bedriftene i mye større grad enn de gjør i dag. I tillegg burde det telle positivt ved tildelingen av oppdrag, sier han.

– En rollemodell

Vidar Sagmyr leder Byggebransjens uropatrulje, et samarbeidsprosjekt mellom fagbevegelsen og arbeidsgivere som jobber for en mer seriøs byggenæring i Trøndelag.

Han sier Grande Entreprenørs måte å drive på bør være rollemodellen for håndverksbedrifter i Norge.

– De baserer sin produksjon på fast ansatte fagarbeidere, stort fokus på fagopplæring og inntak av lærlinger. Det er denne modellen som fremmer fagkompetanse og innovasjon i yrkesfagene, sier Sagmyr til Byggeindustrien.

Han sier det uten tvil er for mye innleid arbeidskraft i næringen, og at det er behov for mer debatt om temaet.

– Koronasituasjonen gjør at mange som har basert for mye av sin produksjon på lavtlønt, innleid arbeidskraft nå har møtt seg selv i døra. Grande Entreprenør er et godt bevis på at det faktisk går an å ha to tanker i hodet samtidig, nemlig å drive lønnsomt og langsiktig ved hjelp av fast ansatte fagarbeidere, sier Sagmyr.