Narvikterminalen ble åpnet torsdag. Foto: Spordrift Prosjekt
Narvikterminalen ble åpnet torsdag. Foto: Spordrift Prosjekt

Har rustet opp Narvik togterminal for rundt 330 millioner

Narvik terminal er opprustet for nesten 330 millioner og får en 50 prosents kapasitetsøkning. Torsdag var det offisiell åpning.

Arbeidene på Narvikterminalen startet i oktober 2021. Ifølge Bane Nor blir ferdigstilt innen tidsfrist og budsjettet på 328,5 millioner kroner.

Det pågår også arbeid med bygging av et nytt vognverksted som skal stå ferdig i juni 2023. Kostnaden for denne delen av arbeidet er inkludert i summen på nær 330 millioner.

– Bakgrunnen for utvidelsen er tydelig; godstrafikken mellom Sør og Nord-Norge er stor og økende. Både Nordlandsbanen og Ofotbanen er svært viktig for denne trafikken, og Narvikterminalen har vært overbelastet i flere år i timene mellom kl. 21 og 03, opplyser Bane Nor i en melding.

Det er flere grep som nå gjør at terminalen får 50 prosent kapasitetsøkning:

• 585 m langt nytt lastespor med utvidet lastegate på 8.000 m2.

• Ny bilterminal med to spor, enderampe og oppstillingsområde på 7.000 m2.

• Ny sporvifte/sporanlegg ved innkjøring til terminalen.

• Nytt vognverksted med gjennomgående spor (blir ferdig sommer 2023).

• Den utvidede terminalen skal nå kunne håndtere to ankommende tog i timen, og ikke lenger være overbelastet i timene rundt midnatt. For å få til denne effekten, er det nå byttet et nytt lastespor (spor 15) med utvidet lastegate, ny bilterminal med to spor.

• I tillegg er et område etablert for parkering omlasting av biler fra tog, som skal videretransporteres med vogntog.

• Den nye bilterminalen på eget område gjør at det ikke blir konflikt mellom bilhåndtering og annen aktivitet i lastegater, slik tilfellet har vært tidligere.

Dette er entreprneørene og rådgiverne som har vært med på prosjektet:

  • Entreprise E01 Forberedende arbeider og underbygning i nye traseer: A Markussen AS. Sweco AS(rådgiver)
  • Entreprise E02 Jernbaneteknisk arbeid: Spordrift Prosjekt As. Sweco AS (rådgiver)
  • Entreprise E03: Volt Entreprenør As.
  • Indira As hadde byggeledelse for E01 og E02, byggherreombud for E03 og KU for alle entrepriser.