Otto Erster Bergesen

Har lansert metode for samtidig prosjektering fritt på nett

Flere aktører i byggenæringen har de siste fire årene jobbet med utvikling av en metode for mer effektiv planlegging og prosjektering av norske samferdselsprosjekter. Resultatet er nå tilgjengelig gjennom en åpen nettside.

– Det er en kjent utfordring at planlegging og prosjektering av norske samferdselsprosjekter tradisjonelt har tatt for lang tid. I 2016 gikk selskapene ViaNova Plan og Trafikk, Metier OEC, Trimble Solutions, Sweco, Rambøll, Epsis, Bane NOR og NTNU sammen for å løse denne utfordringen, gjennom et FoU-prosjekt støttet av Forskningsrådet, sier prosjektleder for FoU-Prosjektet Otto Erster Bergesen fra Metier OEC i en pressemelding.

Resultatet fra det fire år lange FoU-prosjektet er en metode for mer effektive beslutningsprosesser i prosjektene. Metoden har fått navnet Samtidig Prosjektering, og er en videreutvikling av begrepet «concurrent design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien.

– Det er beslutninger som gir fremdrift i prosjekter. For å lykkes med de store samferdselsprosjektene vi har fremfor oss så er man avhengig av riktige beslutninger, til riktig tid, på riktig underlag. Metoden vi har utviklet legger til rette for dette, legger Bergesen til.

Essensen i metoden skal være at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid.

– Dette står i kontrast til tradisjonelle avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken. Dette gir potensial for betydelig reduksjon av total gjennomføringstid, påpeker Bergesen.

Nettsiden www.samtidigprosjektering.no er nå åpent tilgjengelig. Her finner man metodebeskrivelse, maler, forskningsresultater, samt tips og triks for vellykket implementering av samtidig prosjektering.