De splitter nye splittlekterne «Bergfri» og «Bergmann» ligger ved kai i Bergen, og skal om kort tid settes inn i prosjekter Sjøentreprenøren er i gang med, blant annet i den pågående utbedringen, miljøoppryddingen og fornyelsen av havner i Hammerfest.
De splitter nye splittlekterne «Bergfri» og «Bergmann» ligger ved kai i Bergen, og skal om kort tid settes inn i prosjekter Sjøentreprenøren er i gang med, blant annet i den pågående utbedringen, miljøoppryddingen og fornyelsen av havner i Hammerfest.

Har bygget nye splittlektere for massetransport

To nybygde splittlektere med lastekapasitet på rundt 300 kubikkmeter er ferdigbygget. Nå skal undervannsspesialisten Sjøentreprenøren ta i bruk de nye splittlekterne i anleggsarbeider langs kysten.

– Splittlektere er avgjørende for å utføre de jobber vi skal gjøre. Vi vil nå få enda større kapasitet i prosjektene, og ikke minst en sikrere og mer forutsigbar drift, forteller en fornøyd daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren i en pressemelding.

Sjøentreprenøren er ett av NCCs datterselskaper, og er ledende på undervannsarbeider, utdyping av sjøbunn, konstruksjoner og mudringsarbeider i Norge.

– Det er første gang Sjøentreprenøren anskaffer helt nybygget materiell av denne typen, så dette vil ha stor betydning for oss, våre kunder og oppdragsgivere, forteller prosjektleder Jon Børslid Nesse i Sjøentreprenøren i meldingen.

De nye splittlekterne «Bergfri» og «Bergmann» er 36 meter lange og 8 meter brede, og har en dobbelt så stor lastekapasitet som de lekterene Sjøentreprenøren bruker i dag. Splittlektere skal blant annet sørge for effektiv frakt av mudrings- og utfyllingsmasser under anleggsarbeider på sjøen, der splittfunksjonen gjør at uttømmingen av massene skjer raskt og enkelt.

Lekterene er bygget ved verft i Polen og med norske leverandører innen hydraulikk, elektro og skipsdesign. De er bygget og sertifiserte i tråd med Sjøfartsdirektoratets spesifikasjoner og regelverk.