Arkivfoto

Håper modulvogntog blir mulig på flere veier

– Vi håper nå det går mot flere åpne veistrekninger for modulvogntog i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Treindustrien har lenge jobbet for å kunne ta i bruk modulvogntog som kan ta mer last, og dermed gir færre vogntog på veiene. Høringsrunden om å tillate modulvogntog og 24-meters vogntog på tømmerveinettet er i nå i ferd med å avsluttes.

- Store volumer byggevarer fraktes hver dag ut fra norske produsenter til markedet. Effektiv transport er pekt ut som et av tiltakene i Klimakur 2030 for at Norge skal klare å oppfylle sine klimaforpliktelser. Muligheten til å laste mer på hvert vogntog gir færre vogntog på veiene og reduserer utslippene, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad i en pressemelding.

I sin høringsuttalelse til Vegdirektoratet er Treindustrien positive til at tømmervegnettet åpnes for modulvogntog type 1 og 2, samt 24-meters vogntog. Det er en forutsetning at vilkårene for tømmerbilene opprettholdes.

Innføring av tømmervogntog på 24 meter og 60 tonn har redusert antall transporter og utslipp ved frakt av tømmer og bedret kostnadseffektiviteten, melder Treindustrien. Når det gjelder modulvogntog til frakt av ferdigvarer ut i markedet har det derimot tatt tid å få effekt av modulvognordningen som ble innført i 2014. Mens 55 000 km vei er åpnet for tømmervogntog er det kun drøyt 5 000 km som er åpnet for modulvogntog.

- Utvikling og investering krever konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser. Transportkostnader utgjør en betydelig del av totale utgifter for bedriftene, og derfor er effektive løsninger innen samferdsel helt avgjørende for norsk konkurransekraft i både skog- og trenæringen og byggenæringen, sier Finstad.