Terje Moe Gustavsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

- Hans store arbeidskapasitet og sterke engasjement vil bli savnet

Bortgangen til Terje Moe Gustavsen blir mottatt med sorg av den norske byggenæringen. 

- BNL har mottatt budskapet med sorg om at vegdirektør og tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen er gått bort. Våre tanker går nå til Terjes nærmeste. Terje har gjort en svært god innsats for norsk samferdsel gjennom mange år, og hans store arbeidskapasitet og sterke engasjement vil bli savnet, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.

Han peker på at Terje Moe Gustavsen tiltrådte som vegdirektør i en tid som var preget av liten tillit mellom Statens vegvesen som byggherre og bestiller og leverandører og entreprenører.

- En drivende kraft
- Gustavsen tok raskt tak i disse relasjonene og fikk på plass en prosess og en møteplass gjennom etablering av en policygruppe mellom ledere fra Statens vegvesen og etter hvert Jernbaneverket, ledere fra entreprenører, rådgivere, arkitekter, maskinentreprenører og deres organisasjoner. Gustavsen ble en drivende kraft for å få på plass nødvendig tillit mellom partene gjennom et godt samarbeid. Han ble også en vesentlig driver for å forberede hele samferdselssektoren for vesentlig økt aktivitet på samferdselssiden. BNL vil på en slik dag gi Terje Moe Gustavsen heder for den innsatsen han har gjort for norsk samferdselssektor, sier Sandnes.

- Tett samarbeid gjennom mange år
Adm. dir. Kari Sandberg i EBA har jobbet sammen med Terje Moe Gustavsen gjennom mange år.

- Dette var triste nyheter. Jeg har kjent Terje siden 1994 da vi begge jobbet i LO. Vi har hatt kontakt gjennom jobb i 25 år. Han har vært tydelig og markant. Fra tiden min i Trygg Trafikk fikk jeg se hvor genuint opptatt han var av å jobbe med Nullvisjonen og økt fokus på trafikksikkerhet, sier adm. dir. Kari Sandberg i EBA.

- I EBA har vi hatt tett kontakt gjennom seks år. Han har ønsket og lagt til rette for dialog med bransjen. Han har vært tydelig, alltid oppdatert og interessert, og også en krevende kunde. Det var trist å høre om Terjes plutselige bortgang, sier Sandberg.

­- Har mistet en handlekraftig og visjonær leder
Også konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge understreker arbeidet han har gjort for relasjonen mellom aktørene i bransjen.

- Med Terje Moe Gustavsen sin bortgang har vi mistet en handlekraftig og visjonær leder for Statens vegvesen. Hans arbeid med nullvisjon for drepte og skadde i trafikken viste et tydelig og visjonært lederskap. Terje overtok som leder for Statens vegvesen på et tidspunkt hvor relasjonen mellom entreprenørene og Vegvesenet var dårlig og konfliktnivået gjennomgående høyt. Men Terje tok raskt grep som satte i gang en konstruktiv dialog og etter hvert konkret arbeid til samfunnets og bransjens beste. Terje ga klare tilbakemeldinger, men lyttet også til de mange ulike synspunktene i bransjen, sier Rød.

Særlig trekker Rød frem at Terje Moe Gustavsens lederskap og gjennomføringskraft i å ta i bruk nye konkurranseformer og gjennomføringsmodeller har vært viktig.

- I hans tid har Statens vegvesen flyttet seg fra en posisjon der de nesten utelukkende anskaffet på laveste pris, til blant annet å etterspørre kompetanse og gjennomføringskraft. I samme tidsrom ledet han en omfattende omstilling i egen organisasjon. Terje Moe Gustavsen var en sterk, åpen og ærlig leder og vil bli savnet, sier Rød.