Styrte Vegvesenet inn i en ny tid

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen døde etter kort tids sykeleie natt til lørdag - og hans bortgang ble mottatt med sorg i byggenæringen. Gustavsen har satt sterke spor etter seg innen norsk samferdselspolitikk - og har gjennom nær 12 år vært den ledende kraften som har styrt etaten inn en ny tid.

Terje Moe Gustavsen har hatt en lang, innholdsrik og imponerende karriere innen det offentlige – og har ikke minst vært en sentral brikke i utformingen av norsk samferdselspolitikk gjennom en årrekke. Først som samferdselsminister i den første Stoltenberg-regjeringen i perioden 2000 til 2001 - og selvsagt som øverste leder i Norges største landbaserte byggherre og viktigste premissgiver for utformingen og gjennomføringen av norsk veipolitikk, Statens vegvesen, fra november 2007 frem til nå. Han har dermed satt tydelige spor etter seg – som vil prege etaten i lang tid fremover.

Gustavsen har i stor grad lagt vekt på å modernisere Statens vegvesen – og ledet giganten gjennom en tid med mange endringer internt og i omgivelsene rundt etaten – og ikke minst gjennom en periode der Vegvesenet som byggherre har bidratt til å skape en ny anleggsbransje. Dette har vi blant annet sett med utformingen av store sammenhengende veiutbygginger – som da også har bidratt til å gjøre Vegvesenet til et avgjørende verktøy og motor i tidenes norske infrastruktursatsing.

Terje Moe Gustavsen var hovedarkitekten og selve brobyggeren i å skape et tettere og bedre samarbeidsklima mellom entreprenørene og Vegvesenet – som til tider har hatt sine utfordrende perioder. Han har hele tiden sett etter gode samarbeidsformer og måter der man kunne finne løsninger for i fellesskap å bygge bedre produkter og prosesser. Samtidig har han også vært en krevende byggherre – som har stilt krav til næringen, hvordan veiene og prosjektene skulle realiseres - og ikke minst rundt hvordan samarbeidet mellom de ulike partene i norsk samferdsel bør og skal være. 

Dessuten var han en streng oppdragsgiver når det kom til HMS-arbeidet. Her hadde han nulltoleranse når det kom til etterlevelse av regelverket – og han var aldri så klar og direkte som når det kom til HMS-arbeidet og oppfølgningen etter alvorlige ulykker og forebyggingen av disse.

På samme måte var han en drivende kraft i trafikksikkerhetsarbeidet – hvor opprettelsen og oppfølgningen av 0-visjonen er noe han vil bli husket for av omgivelsene rundt ham. Nettopp trafikksikkerhet var noe som opptok han aller mest – og han fikk også lede etaten gjennom en periode der ulykkesfrekvensen har gått ned.

Statens vegvesen er en av landets største og viktigste arbeidsgivere - og Gustavsen ledet en omfattende og kunnskapsdrevet etat – med et stort og bredt nedslagsfelt. Dette var noe han også med jevne mellomrom påpekte og ga uttrykk for i mange situasjoner. Det er ingen tvil om at han virkelig sto opp for sine ansatte når det innimellom kunne blåse hardt fra ulike kanter – samtidig som han også stilte stor krav til sine nærmeste medarbeidere.

I løpet av de siste månedene har mye av oppgavene blant annet bestått av de store endringene etaten står foran. I Gustavsens periode som vegdirektør har Statens vegvesen vært gjennom store endringer - men den store regionreformen etaten nå står overfor vil endre hele måten Statens vegvesen arbeider etter og skal møte fremtiden på. Fra 1. januar 2020 skal fylkesveiadministrasjonen overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Nettopp denne oppgaven har Gustavsen brukt mye tid på å utforme og forbedrede. Han får nå ikke muligheten til å fullføre og være med på å gjennomføre disse endringene og det videre arbeidet etaten skal utføre.

I byggenæringen vil han først og fremst bli husket som en engasjert, krevende, dyktig og inspirerende byggherre med stor arbeidskapasitet – som ikke minst satte sikkerhet på ulike plan og nivåer foran alt.

Våre tanker går til Terje Moe Gustavsens nærmeste familie, venner og kolleger.