Løren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFLøren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFLøren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFLøren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFLøren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFLøren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFLøren aktivitetspark og flerbrukshall. Illustrasjon: PirII/Oslobygg KFProsjektsjef Jon Henie i Håndverskompaniet (fra venstre), direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF, prosjektleder Trond Sommerdal i Oslobygg KF, daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet og seksjonsleder Magnar Dag Skår i Oslobygg KF. Foto: OslobyggDirektør Eli Grimsby i Oslobygg KF og daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet signerte for Løren aktivitetspark og flerbrukshall fredag. Foto: Oslobygg

Håndverkskompaniet bygger Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Oslobygg KF har signert kontrakt med Håndverkskompaniet AS om bygging av Løren aktivitetspark og flerbrukshall. Byggearbeidene starter opp i mai 2023, og det nye anlegget er planlagt å stå ferdig våren 2025.

Det skriver Oslobygg i en pressemelding fredag.

– Vi skal bygge et frodig og variert opplevelsesområde for både inne- og uteaktiviteter. I tillegg til egenorganisert trening, skal det nye anlegget invitere til spill, lek og avslapning. Det ferdige anlegget vil bli et viktig aktivitetspunkt på Den grønne ringen, som er en planlagt gang- og rekreasjonstrase gjennom Hovinbyen, sier Oslobygg-direktør Eli Grimsby i pressemeldingen.

Håndverkskompaniet vant kontrakten, som er verd 161 millioner kroner før merverdiavgift, i konkurranse med tolv andre entreprenører.

– Vi har høye forventninger til leveransene i prosjektet, og er glad for å ha med oss en erfaren entreprenør med god kompetanse på tilsvarende anlegg, sier Grimsby.

– Vi har de beste erfaringer med tidligere godt samarbeid med Oslobygg, og ser frem til å ta fatt på dette spennende prosjektet, kommenterer daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet.

Direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF og daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet signerte for Løren aktivitetspark og flerbrukshall fredag. Foto: Oslobygg
Direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF og daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet signerte for Løren aktivitetspark og flerbrukshall fredag. Foto: Oslobygg

Den nye flerbrukshallen i prosjektet bygges over to plan med et bruksareal på 2.500 kvadratmeter i Lørenveien 64 i utkanten av bydel Grünerløkka i Oslo. Spilleflaten på 16 ganger 24 meter skal blant annet tilpasses volleyball, badminton og treningsbaner for basket og mini-håndball. I tillegg rommer den nye flerbrukshallen treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening, skriver Oslobygg.

Aktivitetsparken på 6.000 kvadratmeter skal bestå av grønnstruktur, gangforbindelser, aktivitetsflater og ulike sosiale uterom som avgrenses av vegetasjonsfelt og trær. Parken skal, ifølge pressemeldingen, ha et fokus på fysisk aktivitet for jenter, samt barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Den vil blant annet kunne tilby klatremuligheter på vegger og lave murer, bordtennis, streetbasket, trampoliner, balansekuler, minigolf, sjakk, petanque-bane, hengenett og hengekøyer. Det etableres sosiale møteplasser med bord, flyttbare caféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning.

Oslobygg stiller krav til miljøvennlig materialbruk, materialgjenvinning og gjenbruk av bygningselementer. Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippet fra nybygget med 40 prosent sammenlignet med referansebygg.

Byggeplassen skal være fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet skal etterspørre utslippsfrie løsninger der det er mulig, og i tråd med Oslo kommunes miljømål skal anleggsmaskiner og transport til og fra byggeplass være utslippsfrie innen 1.1.2025.