Johan Möller, administrerende direktør i Håndverksgruppen Sverige, og konsernsjef Øyvind Emblem.
Johan Möller, administrerende direktør i Håndverksgruppen Sverige, og konsernsjef Øyvind Emblem.

Håndverksgruppen kjøper svensk malerkonsern

Håndverksgruppen vokser ytterligere i Sverige og innlemmer malerkonsernet Dextry i porteføljen.

Dette innebærer en omsetningsøkning på cirka 775 millioner norske kroner Sverige for Håndverksgruppen. Som følge av ytterligere M&A-aktivitet og en solid organisk vekst forventer selskapet å komme ut av 2023 med en total omsetning i Sverige på over 2,4 milliarder norske kroner, ifølge en pressemelding.

Overtakelsen av Dextrys 14 lokale driftsselskaper og 600 ansatte styrker Håndverksgruppens dekning i malerbransjen i Stockholm og Göteborg. Innlemmelsen er også et skritt inn i nordlige, sentrale og sørlige deler av Sverige.

99 prosent av inntektene til Dextry kommer fra prosjekter for offentlige- og bedriftskunder, alle med begrenset eksponering mot nybygg.

– Dextrys ulike selvstendige selskaper i Sverige ligger i områder der Håndverksgruppen i dag har begrenset tilstedeværelse. Samtidig er vår styrke og erfaring med å utnytte den lokale forankringen og oppnå stordriftsfordeler noe som vil komme Dextry til gode. Dette er en situasjon der to pluss to blir mer enn fire. Med denne innlemmelsen setter Håndverksgruppen ytterligere turbo på veksten i Sverige, sier konsernsjef Øyvind Emblem, i meldingen.

Selskapene i Dextry vil fortsette under sine nåværende merkevarer og med eksisterende ledelse.

Johan Möller, administrerende direktør i Håndverksgruppen Sverige, er også svært fornøyd med at malerkonsernet har sluttet seg til Håndverksgruppen.

– Vi har allerede hatt en god dialog med både ledelsen i Dextry og med flere av ansatte i de lokale driftsselskapene. Jeg ser veldig frem til å utvide Håndverksgruppen og fortsette samarbeidet med de dyktige medarbeiderne, sier han.

Transaksjonen må godkjennes av de svenske konkurransemyndighetene.