Handelsbanken venter at boliglånsrenten vil ligge rundt 5 prosent i halvannet år. De forventer ikke rentekutt før i 2025. Foto: Terje Pedersen / NTB

Handelsbanken venter at boliglånsrenten vil ligge rundt 5 prosent i halvannet år. De forventer ikke rentekutt før i 2025. Foto: Terje Pedersen / NTB

Handelsbanken venter rentekutt først i 2025

Handelsbanken venter at boliglånsrenten vil ligge rundt 5 prosent i halvannet år. Banken regner ikke med rentekutt før i 2025.

Handelsbanken venter at Norges Bank kommer til å øke styringsrenten to ganger til, slik at vi får en topp på 3,75 prosent til høsten. Ifølge en ny konjunkturrapport tror ikke banken at kuttene kommer før i starten av 2025, skriver E24.

– Det innebærer en forholdsvis lang periode hvor boliglånsrenten blir liggende rundt 5 prosent, sier seniorøkonom Sara Midtgaard, som venter tre rentekutt fra Norges Bank i 2025.

Finansavisen skriver at grunnen til at Handelsbanken tror renta blir holdt høy lenge, er at kjerneinflasjonen har bitt seg mer fast enn Norges Bank hadde regnet med, og den svake kronen vil fortsette å holde inflasjonen høy lenge.

Den svake kronen setter Norges Bank under mer press, men Handelsbanken venter at kronen vil styrke seg noe fremover. Anslaget om en rentetopp på 3,75 prosent er i tråd med det markedet venter, men Handelsbanken understreker at det er risiko for at sentralbanksjef Ida Wolden Bache tvinges helt opp til 4 prosent.