H2 Hardanger får prosjektledelse på stort settefiskanlegg

Ænes Inkubator har valgt H2 Hardanger som sin samarbeidspartner knyttet til prosjektledelse i forbindelse med utbyggingen av sitt nye settefiskanlegg i Hardanger.

Oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg har gått sammen om å bygge det nye settefiskanlegget Ænes Inkubator ved Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. Anlegget skal produsere opptil 3.000 tonn laksesmolt pr år. Veidekke er valgt som entrprenør

- H2 Hardanger har i lengre tid vært engasjert av byggherrene til å lede utviklingen av anlegget fra konseptutvikling, gjennom anbudsrundene og frem til dagens status. For oss er det en stor anerkjennelse at eierne også velger H2 Hardanger til å styre den videre utbyggingen av prosjektet, sier prosjektleder Thomas Mælen i en pressemelding.

Ved siden av å bekle rollen som byggherrens prosjektleder vil H2 Hardanger også bistå prosjektet med egne ledere for hver av hovedkontraktene, prosess og bygg/anlegg.

- For oss i H2 Hardanger er Ænes prosjektet viktig for å stadfeste at oppdrettsbransjen er et viktig satsningsområde for oss og samtidig et bevis på at mindre selskaper som oss kan konkurrere mot de store nasjonale aktørene når det kommer til prosjektadministrasjon og prosjektering, sier daglig leder Håkon Hjartnes i meldingen.