Fredag vil finanskomiteen på Stortinget offentliggjøre innstillingen om grunnrentebeskatning av landbasert havvind. Foto: Heiko Junge / NTB
Fredag vil finanskomiteen på Stortinget offentliggjøre innstillingen om grunnrentebeskatning av landbasert havvind. Foto: Heiko Junge / NTB

Grunnrente for landvind klar fredag

Etter lange forhandlinger på overtid vil finanskomiteen på Stortinget fredag legge fram sin innstilling om grunnrente for landbasert vindkraft.

På samme måte som spørsmålet om grunnrente for lakseoppdrett var et vanskelig tema for partiene å bli enige om, har heller ikke spørsmålet om beskatning av landbasert vindkraft vært enkelt for finanskomiteen.

Innstillingen om grunnrenteskatten for landbasert vindkraft ble ikke klar innen fristen torsdag. I stedet vil den bli den bli avgitt fredag.

Børssensitivt

– Siden dette er børssensitiv informasjon kan jeg ikke kommentere de pågående forhandlingene annet enn at avgivelse er utsatt fra i dag til i morgen på grunn av pågående forhandlinger, sa saksordfører Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen til NTB torsdag.

Da det omsider ble enighet om grunnrenteskatt for laksenæringen i vår, reagerte mange i finansnæringen på at resultatet ble gjort kjent midt i børsens åpningstid. Det førte umiddelbart til store utslag i børskursene til mange av selskapene.

Foreslo 35 prosent

Grunnrente er skatt på inntekter fra bruk av felles naturarealer. I forslaget fra regjeringen, som ble lagt fram tidligere i høst, går det fram at det for landbasert havvind vil være en kontantstrømskatt på overskuddet, men investeringsutgifter skal komme til fradrag.

Regjeringen foreslo en effektiv skattesats på 35 prosent, og at minst halvparten av inntektene skal gå til kommunene. Det vil ifølge regjeringens egne ord være en skattlegging med «romslige overgangsordninger» for næringen.

For neste år er det anslått at staten vil få inn en bruttoinntekt på 300 millioner kroner. Etter fratrekk for produksjonsavgift regner staten med å få inn halvparten.

Helt uenig

Fornybarnæringen har vært helt uenige med myndighetene om nødvendigheten av grunnrentebeskatning og har ment at en skattesats på 25 prosent er mer enn nok.

De vil også at skattereglene bare skal omfatte nye vindkraftverk og ikke dem som allerede er bygget.

– Forslaget til grunnrenteskatt på vindkraft må endres for å sikre energi, utslippskutt og arbeidsplasser, skriver Fornybar Norge i sitt høringsbrev til finanskomiteen.