<p>PRISVINNER: Grorudparken er et parkområde som er anlagt langs Alna på strekningen fra Grorud senter til Hølaløkka. Anlegget ble til som en del av Groruddalssatsningen i et samarbeid mellom Vann- og avsløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Bydel Grorud i Oslo i perioden 2012–2014. </p> Foto: Foto: Tomasz MajewskiFra venstre juryformann Thomas Konow og Bjørn Honningsvåg fra Lyse produksjon AS, Ivar Nielsen fra LINK Landskap, Johan Steffensen fra VAV, Richard Duncumb fra Multiconsult og Jørgen Lysgård fra VAVBeviset på at Grorudparken har vunnet Damkrona for 2014.

Grorudparken vant Damkrona-prisen

Grorudparken på Oslos østkant er tildelt Damkrona-prisen for fremragende byggekunst og god landskapsutførelse.

LINK Landskap har sammen med Multiconsult og ÅF Lighting utformet Grorudparken fra Ammerud til Grorud stasjon. Entreprenør har vært Bråthen Landskap.

Prisen Damkrona 2014 ble utdelt 13 november på NTNU i Trondheim.

Ivar F. Nielsen som har vært prosjektleder på Grorudparken, mottok prisen sammen med blant annet byggherrerepresentant fra Vann- og avløpsetaten i Oslo, Johan Steffensen.

Damkrona er Den norske damkomites (NNCOLD) hederspris til anlegg i vassdrag.

Formål for å utdele prisen er å stimulere til gode tekniske, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag.

Se mer om prosjektet her:

http://linkarkitektur.com/Prosjekter/Grorudparken?sp=16063,17887,17941,17138