- Grønnere byer gir bedre bomiljø

Det norske hageselskap inviterer planleggere, utbyggere og arkitekter til tre dagers kurs om fortetting og bomiljø.

Beboernes behov er i søkelyset når Hageselskapet arrangerer sitt årlige boligkurs 20. til 22. september i Kristiansand. «Boligplanlegging i by» skal inspirere og motivere boligutviklere til å skape gode og grønne bomiljøer for alle befolkningsgrupper, skriver Hageselskapet i en pressemelding denne uken.

– Når byene vokser, stilles det krav om fortetting og knutepunktutvikling. Dette må løses samtidig som bomiljøet blir ivaretatt. Kurset tar for seg betydningen av god kvalitet i uterom og hvilken effekt grønne omgivelser har på lokalt klima, miljø, helse og trivsel, forteller avdelingssjef i Hageselskapet, Tron Hirsti.

«Boligplanlegging i by – Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle?» belyser, ifølge pressemeldingen fra Hageselskapet, alle aspekter ved boligens utemiljø.

Hovedtemaene for de tre kursdagene er overordnet planlegging, uteromskvalitet og brukernes behov.

– Vi tar for oss sammenhengen mellom godt planlagte bolig- og grøntområder, naturgrunnlag, universell utforming, ressursutnyttelse og sosialt miljø. Målet er at deltakerne skal sitte igjen med nyttig kunnskap og fornyet kompetanse som de kan bruke i det daglige arbeidet med boligutvikling, uttaler Hirsti i pressemeldingen.

Kurset arrangeres i samarbeid med Husbanken og henvender seg til byplanleggere og byggesaksbehandlere, utbyggere og eiendomsutviklere, boligbyggelag, landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, politikere og andre beslutningstakere.

Program og påmelding finner du her.