Grønne planter er ikke bare en trend, men kan bidra til bedre innemiljø og helse. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Grønne planter er viktige for inneklimaet

Tendensen er tydelig over hele verden: Planter får en stadig større rolle i interiøret og bidrar til bedre inneklima.

Begreper som økologi, rettferdig handel og bæredyktighet får større og større betydning i menneskers valg av mat og interiør, og i tilværelsen forøvrig.

Ifølge en pressemelding fra Opplysningskontoret for blomster og planter kommer grønne planter inn ikke bare som en visuell tilstedeværelse, men også fordi planter rensen luften og tilfører luften den fuktigheten vi ofte mangler, spesielt i vinterhalvåret.

Ikke bare i hjemmene og på arbeidsplassen, men også i butikklokaler har den nye trenden fått innpass. Plantene brukes ikke kun som løse designobjekter, men også som en integrert del av arkitekturen.

Les også: Grønne vegger skal gi bedre inneklima og mer handel

Plantevegg i fellesområdet på kjøpesenteret Fornebu S. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Grønne planter brukes i interiøret for å gi kundene en følelse av velbehag og for å signalisere omsorg og interesse for miljøet.

Les også: Bygde grønn vegg hjemme

Valg av grønnplanter
Når man skal velge ut grønne planter er det viktig å velge planter som vil trives med den plasseringen de får. Den viktigste faktoren for et vellykket plantevalg er lysmengden, og de fleste planter trives best dersom de plasseres i nærheten av et vindu.

Imidlertid er det mange grønnplanter som klarer seg med mindre dagslys, og som derfor gir oss flere muligheter når vi skal velge plassering.

Planter som tåler dårlige lysforhold
Dette er planter som vil trives best med mer lys, men som likevel greier seg bra på plasser med dårlige lysforhold.

• Fredslilje (Spatiphyllum wallisii)
• Draketre (Dracena)
• Grønnrenner (Chlorophytum)
• Gullranke (Epipremnum)
• Fugleredebregne (Asplenium nidus)
• Vindusblad (Monstera obliqua)

Stell av grønnplanter om høsten/vinteren
Når daglengden blir kortere reduseres også planteveksten, og mange planter går inn i en hvileperiode. Det er derfor redusert behov for gjødsling fra starten på november og frem til månedsskiftet februar/mars.

Når du vanner er det bedre å vanne litt om gangen. For planter plassert inn i rommet er det særlig viktig å ikke vanne for mye. Blir plantene stående for fuktig for lenge, fører dette til mistrivsel, og man kan få gulning og bladfall.

Mange planter, som for eksempel fredslilje og bregner, trives ekstra godt dersom du dusjer dem jevnlig.

Fredslilje er en av flere grønnplanter som renser luften og bidrar til bedre inneklima. Den greier seg også bra på steder som ikke har optimale lysoforhold. Arkivfoto: Svanhild Blakstad