Gammelt og nytt i skjønn forening. Fortsatt noe arbeid som gjenstår før skoleåpning i august.

Grefsen barneskole snart ferdig

Gammelt og nytt i skjønn forening. 790 elever kan glede seg til å innta «nye» Grefsen barneskole når skoleklokkene ringer inn til nytt skoleår i august.

- Fem av skolens eksisterende bygg er bevaringsverdige. Disse har gjennomgått en innvendig totalrehabilitering og fremstår nå som nye. Øvrige bygninger er revet og erstattet av totalt 6400 kvadratmeter nybygg som står godt til det gamle, ærverdige bygget, forteller Undervisningsbyggs prosjektleder Jan-Fredrik Gulseth i en pressemelding.

Langsiktige løsninger

For å gi gode adkomstmuligheter for alle, er hovedinngangen i indre skolegård. Det vil si at 6. og 7. trinn får hjemmeområde i de rehabiliterte trebyggene, mens 1. til 5. trinn holder til i nybygget.

- Utbyggingen har tatt hensyn til universell utforming. Dessuten har vi vektlagt robuste materialer og løsninger, som gjør at skolen skal holde seg fin i mange år, sier Gulseth.

Klart til skolestart

450 millioners-prosjektet er organisert som en totalentreprise. Gulseth har ledet arbeidet siden byggestart i august 2012.

- Et godt forhold til totalentreprenør AF har vært viktig for framdriften. Vi har også hatt et godt samarbeid med Byantikvaren underveis. Noe arbeid gjenstår, men vi begynner virkelig å nærme oss slutten. Nå gleder jeg meg til elevene flytter inn i august, jeg både håper og tror at de blir fornøyde med skolen sin! avslutter han.