Godkjenner retursystem for PCB-ruter

SFT godkjenner Rutereturs retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter. Selskapet har foreløpig den eneste godkjente returordningen.

Vi setter pris på at vi får en forsvarlig innsamling av pcb-holdig materiale, sier Arne Slettebøe til at SFT godkjenner Rutereturs retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter. Styret i Ruteretur, med Arne Slettebøe, daglig leder i Foreningen Næringseiendom i BNL i spissen, har kjempet for å få en vederlagsordning på plass og for at næringslivet skal være troverdig i sitt miljøarbeid. Avfallsforskriften kapittel 14 om kasserte PCB-holdige isolerglassruter trådte i kraft 13. juli 2004. Alle produsenter og importører av isolerglassruter skal delta i et godkjent retursystem. På vegne av produsentene og importørene skal ordningen sørge for at avfallbesittere kan levere kasserte, PCB-holdige isolerglassruter til en pris som ikke overstiger normalpris for levering av isolerglassruter uten PCB. SFT stiller en rekke vilkår til Ruteretur: Innen 30. september dokumentere at de har sikret tilstrekkelige finansielle midler til å behandle minst dobbelt så mange PCB-holdige isolerglassruter i 2004 sammenliknet med 2003 og at innsamlingssystemet oppfyller alle kriteriene. Arbeide aktivt for å sikre høy innsamling og for å motvirke gratispassasjerer (produsenter og importører som ikke deltar i et retursystem). Skaffe oversikt over norskproduserte og importerte mengder av isolerglassruter. Må ta imot alle PCB-holdige isolerglassruter som blir kassert i Norge etter 13. juli 2004, så lenge de har det eneste godkjente retursystemet.