Gode tall

Tallene for første kvartal begynner nå å renne inn, og flere selskaper kan melde om god utvikling i sine regnskaper.

Det ser dermed ikke ut til at koronapandemien har lagt noen demper på utviklingen for hverken omsetning eller resultat. Tvert om, de fleste melder om oppgang i den spesielle tiden vi har lagt bak oss, og fortsatt står midt oppe i. Dette er kanskje noe overraskende, men begynner man å se nærmere på hva som driver den norske økonomien om dagen, er det kanskje likevel ikke så veldig overraskende.

Innen visse områder er selvsagt økonomien vår rammet, noe som kan påvirke enkelte deler av aktivitetsnivået i byggenæringen. Dette kan da kanskje treffe utviklingen innen kontorbygg og ulike typer private næringsbygg. I lang tid er det mange som har vært på hjemmekontor, og mange butikker har måttet holde stengt gjennom lengre perioder. Det trigger ikke akkurat lysten til å bygge nye store kontorkomplekser eller butikker, og da spesielt store kjøpesentre. Men vi må huske på at selv om koronapandemien har holdt det gående i lang tid nå, og mye lenger enn selv pessimistene så for seg, er dette et relativt kort tidsvindu i en lengre planleggingshorisont, som denne typen utbygginger representerer. Det betyr at mange prosjekter var planlagt lenge før pandemien brøt ut, og dette er prosjekter som er under full utbygging. Dessuten ser de fleste også langt forbi perioden vi nå er inne i for sine utbygginger. Det betyr at det fortsatt planlegges for utbygging av en rekke nye prosjekter også for tiden fremover.

Nå er det likevel viktig å legge til at det helt sikkert vil komme endringer innen private næringsbygg i tiden fremover. Innen kontorbygg vil mange virksomheter se på nye muligheter etter tiden vi nå har vært inne i, og hvordan digitaliseringen faktisk gir mulighet til å holde virksomheten gående selv om ikke alle er på kontoret hele tiden. Årene fremover vil vise i hvor stor grad. Når det gjelder butikker vil også handlemønsteret fremover vise hvordan dette utvikler seg videre. Også i tiden før pandemien var netthandelen på full fart oppover, og dette har nå forsterket seg. Mange ser nå frem til å kunne gå i butikkene igjen, men netthandelen vil utvilsomt fortsette å øke også i årene fremover. Men dette vil også gi nye muligheter for byggenæringen innen utbygging av distribusjonslokaler og store lagerbygninger, som denne utviklingen vil føre til.

Innen offentlige næringsbygg vil aktiviteten holde seg stabilt høy i lang tid fremover, noe de aller fleste prognoser også viser. Det er et stort behov for en rekke ulike bygg innen denne sektoren, og ikke minst vil det også være et stort behov for å ta vare på det som allerede er bygget. Offentlige investeringer vil det også være mye av innen utbyggingen av vår infrastruktur i tiden fremover. Det er lagt frem planer for en rekke store utbygginger i flere tiår fremover, noe som bør holde aktørene innen denne sektoren oppe på et høyt nivå i lang tid.

Også innen boligbyggingen ser vi gode tendenser, noe det også har vært under hele koronapandemien, og dette er et marked som fortsatt vil holde aktiveten oppe. Men dette er også et marked hvor vi vil se de største svingningene, men over tid er det lite som tilsier en stor nedgang.

Dette vil definitivt dermed holde aktivitetsnivået innen byggenæringen høyt i lang tid fremover, og det blir dermed opp til virksomhetene selv å se til at de får en bit av denne kaka, og ikke minst rigge seg slik at bunnlinjene klarer å henge med topplinjene. Dette har vært næringens store utfordring de siste tiårene, og all erfaring tyder på at de skal bli utfordrende for mange å klare å tjene så mye som man burde også fremover. Det er likevel lov å håpe at vi ser en liten bedring i utviklingen. Mange kan i hvert fall melde om gode tall for starten på 2021. I dette bildet er det også viktig å huske på at nordmenn flest har brukt veldig mye penger på sine hus og hytter i en tid der andre kostnadskrevende aktiviteter har vært vanskelig å gjennomføre. Reiseaktiviteten har vært på et lavmål, og mange velger derfor å prioritere sine budsjetter annerledes. Mange har nå mye penger mellom hendene, spesielt med det lave rentenivået vi nå ser. De aller fleste sitter fortsatt i relativt trygger jobber, kan forvente et lønnsløft i løpet av året, og med en sommer som står for døren der vi fortsatt kan forvente store utfordringer med utenlandsreiser, står vi foran en tid som virkelig vil kunne løfte aktivitetsnivået for mange av de mindre aktørene i byggenæringen også. Det er bare å stålsette seg for tidenes oppussingssommer. Nå skal mye gjøres rundt om i de tusen hjem. For mange er utfordringen å få tak i en håndverker snarere enn å frem penger til det som skal gjøres.

Med et samlet høyt aktivitetsnivå for både de større og mindre aktørene, samtidig som vi ser at byggevareforretningene melder om veldig høye salgsnivåer, får vi nå noen måneder foran oss med rekordhøy aktivitet. Dette vil selvsagt også vise igjen i tallene når året skal oppsummeres. Byggenæringen trenger virksomheter som tjener penger for å kunne utvikle seg slik de bør i tiden fremover, ikke minst med kravene som ligger foran oss både med tanke på en grønn utvikling og en stadig mer digital hverdag.