Skanska-sjef Ståle Rød. Foto: Skanska Norge

Skanska-sjef Ståle Rød. Foto: Skanska Norge

Gode kvartalstall for Skanska – men konsernsjefen bekymrer seg for markedsutviklingen

Skanska melder om gode resultater og økende omsetning i andre kvartal. Entreprenørkonsernet har også oppnådd en H1-verdi på 0,8 så langt i 2022.

Det kommer frem av en pressemelding fra Skanska i forbindelse med entreprenørkonsernets kvartalsrapport torsdag.

– Jeg er godt fornøyd med at vi leverer enda et sterkt kvartalsresultat og samtidig klarer å jobbe godt med sikkerheten på våre byggeplasser. Alle deler av Skanska Norge bidrar til resultatet og den underliggende driften er god, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.

Omsetningen til Skanska Norge har, ifølge pressemeldingen, økt med 800 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor til 4,7 milliarder kroner.

Skanska skal ha kontrahert for fem milliarder kroner i andre kvartal. Det gir en ordrereserve på 21,3 milliarder kroner.

Rød forteller dog at han er bekymret for utviklingen han ser i markedet og signalene som kommer fra myndighetene.

Også i rapporten for Skanskas internasjonale virksomhet, peker de fleste pilene slakt nedover for markedsutsikter de neste tolv månedene.

Rød viser til en undersøkelse som EBA gjennomførte tidligere i år, der 60 prosent av bedriftene allerede hadde opplevd at kundene hadde utsatt eller avlyst byggeprosjekter.

– Det som skjer nå, slår ikke direkte ut på aktivitetsnivået i august og september, men på nyåret vil disse avlysningene og utsettelsene bidra til redusert aktivitet, permitteringer og i verste fall oppsigelser, sier Rød.

– Dersom vi på toppen av dette får en situasjon der Regjeringen utsetter og avlyser en rekke offentlige bygg – og anleggsprosjekter, så vil det kunne forsterke en nedgang som allerede ser ut til å komme, legger han til.

Rød synes derimot det er fornuftig at regjeringen har varslet at NTP skal legges fram ett år tidligere enn planlagt.

– Jeg synes det er fornuftig at Regjeringen legger opp til en grundig prosess og diskusjon videre knyttet til et realistisk og forutsigbart nivå på fremtidige investeringer i infrastruktur, sier Rød.

Konsernsjef Anders Danielsson i Skanska uttaler at med et historisk høyt etterslep på bygge- og anleggsprosjekter, står entreprenørkonsernet i en god posisjon fremover.