Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.
Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Toppene varsler tøffe tider for byggenæringen

Prisnivået stiger samtidig som næringen opplever mangel på så godt som alle innsatsfaktorer. Flere frykter bråstopp og permitteringer.