Martin Asp. Foto: Charlotte Sverdrup

Gode 2019-tall for JM i Norge

Boligbyggeren JM Norge kan vise til både høyere omsetning og et marginalt høyere resultat i 2019 sammenlignet med året før.

JM Norge inngår sammen med Finland i JM-konsernets virksomhetsområde «JM Utland». I en pressemeldingen melder JM Norge at de alene hadde inntekter på 3.186 millioner svenske kroner i fjor. Tilsvarende tall for 2018 var 2.987 millioner svenske kroner.

Driftsresultatet ble 298 millioner svenske kroner, en million over 2018-tallene. Tomteporteføljen, altså disponible byggeretter, tilsvarer nå cirka 7.600 boliger (8.200 boliger i 2018).

JM Norge solgte litt flere boliger i 2019 enn året før. 582 boliger ble solgt i 2019, mens det samme tallet var 525 i 2018. 614 boliger ble produksjonsstartet i fjor.

I JM Norge er i år som i fjor i overkant av to tredjedeler av igangsatt produksjon, 1.346 boligenheter, solgt.

- Vi er godt fornøyde med virksomhetens resultat og det er en hyggelig milepæl for JM at vi i 2019 startet salget i vårt første boligprosjekt i Trondheim, Strindalia, sier administrerende direktør Martin Asp i JM Norge i en pressemelding.

JM har også satset på bærekraftige boliger de siste årene.

- Vi er glade for at vi nå har en stor portefølje under utvikling med til sammen 26 salgstrinn/prosjekter, som alle blir Svanemerket. Dette tilsvarer nær halvparten av alle boliger under utvikling i Norge som blir miljøsertifisert, forteller Asp.

Det første svanemerkede prosjektet for JM Norge ferdigstilles før sommeren. JM miljømerker alle nye boliger i Norge, Sverige og i Finland med Svanemerket.

Som del av satsingen på mangfold arbeider JM med å øke andelen kvinnelige fagarbeidere på byggeplass. Nå har JM nådd en kvinneandel på cirka fem prosent, og har en målsetting om 20 prosent på sikt.