Kari Sandberg

- God etikk er god butikk

– Bedrifter i bygge- og anleggsnæringen er avhengig av tillit fra omgivelsene. Tillit styrkes når compliance arbeidet tas på alvor. Etikk er rett og slett god butikk, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Hun understreker viktigheten av jevnlig etikk- og dilemmatrening for ansatte og peker samtidig på at lederne må gå foran som et godt eksempel ved å snakke om dilemmaer og betydningen av åpenhet rundt dem.

Sandberg peker på at det er både hensiktsmessig og nødvendig å arbeide systematisk med etterlevelse av myndighetskrav og bransjekrav. EBA har nå utarbeidet en veileder for compliancearbeidet, i samarbeid med Advokatfirma Compliancepartner.

- Veilederen gir kunnskap om og beskrivelse av verktøy og metodikk for en systematisk tilnærming til både lovkrav og dilemmaer. Videre gir den anvisning på hvordan eventuelle regelbrudd kan håndteres, selv om det er opp til den enkelte virksomhet å avgjøre hvordan nødvendige tilpasninger praktisk kan gjennomføres. Veilederen vil være et godt verktøy for styrer, ledere og medarbeidere som vil arbeide systematisk med etterlevelse av lover, forskrifter og bransjekrav, mener Sandberg.

EBA-lederen understreker at det ikke er finnes noen quick fix for arbeid med etterlevelse og compliance.

– Tvert imot krever arbeidet langsiktighet. EBA inviterer derfor til et webinar 28. april for å bli kjent med den nye veilederen. Webinaret gir kjennskap til aktuelt regelverk og ikke minst kunnskap om metodikk, og hvordan medlemsbedriftene kan håndheve eventuelle regelbrudd, sier hun.

Kursholdere er Advokat Anders Venemyr i advokatfirma Compliancepartner AS, og Advokat Jan Olaf Dukan i EBA, som begge har stått for utarbeidelse av compliance-veilederen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.