Foto: Jan O. Kiese

God avslutning på 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal på 968 millioner kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et resultat før skatt på 2,3 milliarder i 2019, hvorav cirka 400 millioner kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og selskapets renteavtaler.

– Vi er fornøyd med å kunne presentere resultatvekst før verdiendringer også i 2019 - på tross av høyere rentekostnader og økte vedlikeholdskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, i en pressemelding.

Resultatet før skatter og verdiendringer i 2019 økte med tre prosent til på 1,9 milliarder kroner.

Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2019 med 5,00 kroner per aksje, en økning fra 4,40 kroner for 2018.

– Sentrale næringseiendommer utgjør nå rundt 25 prosent av konsernets eiendomsverdier, og består både av kontor- og handelseiendommer og boliger for utleie. De siste årene har selskapet bygget opp en portefølje av utleieboliger, og ved årsskiftet hadde konsernet rundt 400 utleieboliger i Oslo-området med en markedsverdi på cirka 2,1 milliarder kroner, heter det i en melding fra selskapet.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør, og har i dag 77 kjøpesentre hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 15,3 milliarder kroner. Årsomsetningen for 2019 var 50,2 milliarder kroner, en økning med 2,5 prosent fra 2018. Besøkstallene ved de norske sentrene økte med cirka 2,8 prosent i 2019 målt mot fjoråret.

– Vi er godt i gang med å modernisere våre kjøpesentre for å møte nye forbrukertrender og konkurranse fra netthandel og andre aktører. Vi fornyer og pusser opp sentrene, blant annet for å kombinere fysisk og digital handel. Eksempelvis har vi åpnet hentepunkt for post og netthandel på Sandvika Storsenter, og vurderer dette på flere sentre. I tillegg utvides vare- og tjenestetilbudet på sentrene både med nye opplevelsestilbud og en enda mer variert butikkmiks med en økende andel av spisesteder og servicetjenester, sier Sperre.

I 4. kvartal var konsernets investeringer kun 192 millioner kroner, og samlede investeringer i 2019 var 548 millioner kroner.
– Etter at flere større eiendomsprosjekter ble ferdigstilt høsten 2018, var investeringene i eiendomsprosjekter under oppføring lavere enn i foregående år. En rekke mindre prosjekter ble gjennomført i 2019, og flere av konsernets kjøpesentre ble modernisert og oppgradert. I tillegg oppføres det et boligbygg med 46 utleieboliger i Oslo sentrum, skriver selskapet i meldingen.

– Vi har en portefølje av eiendomsprosjekter under bearbeidelse, og håper å kunne sette spaden i jorden for flere prosjekter med tyngdepunkt innenfor byutvikling og boligbygging de nærmeste årene, sier Sperre.