Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien Forening, Ole-Jacob Huuse i BOLIG ENØK og Jon Karlsen i Glava (fra venstre), har grunn til å være stolte av Glavas energibesparende prosjekt for eldre boliger.

Glava-prosjekt gir store energibesparelser i gamle hus

Glava har utviklet et nytt elementsystem for vegger, i tillegg til blant annet et nytt taksystem og vinduer slik at gamle hus blir mer energieffektive.

Glava, som helt siden 1935 har utviklet isolasjonsmaterialer til boliger, har i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge og Sintef Byggforsk utviklet et luftet fasadeelement med isolasjon og ytterkledning, som ikke er større enn at en person kan håndtere materialene alene. Tirsdag viste Glava frem produktet på et eldre hus i Askim, som har blitt som nytt rent isolasjonsmessig.

Tilfredsstiller TEK17

– Vi har utviklet et system basert på elementer for å oppgradere husets skall. Pilothuset vårt, som er bygd i 1970, tilfredsstiller nå energikravene i TEK17, sier daglig leder Ole-Jacob Huuse i BOLIG ENØK AS, et selskap som eies av Glava.

Selve elementmonteringen startet 25. april i år, og hele oppgraderingen av den eldre boligen var fullført den 16. mai.

– Eldre boliger viktigst

Administrerende direktør både i Glava AS og i St. Gobain Byggevare AS, Jon Karlsen, sier til Byggeindustrien at det er viktig å få gjort energieffektiviserende tiltak med den godt etablerte boligmassen i Norge.

– Det gjelder å få gjort noe med boligene som står der allerede, det er jo dem det er flest av. Røft sett bør det gjøres noe med 150.000 boliger på energisiden. Det som monner, er å få en moderne energistandard i gamle hus, sier Karlsen.

Mulig salgsstart i år

Glava skal bygge flere pilothus fremover, og Karlsen understreker at selskapet fremdeles er i utviklingsfasen.

– Planen vår er å starte salget av elementsystemet for vegger mot slutten av året. Det innebærer også taksystem, samt blant annet vinduer og lister. Ingen har hittil tenkt på elementer i forbindelse med oppgradering av gamle boliger. Jeg håper at byggebransjen skjønner betydningen av å ta tak i den eldre boligmassen. Her er det mye å hente på energieffektivisering, bokomfort og ikke minst de fantastiske markedsmulighetene som finnes, sier Karlsen.

– Viktig industriansvar

Leder i Byggevareindustriens Forening, Øyvind Skarholt, applauderer Glava-prosjektet.

– Det er viktig med sånne lokomotiver som Glava. I en næring som i stor grad består av mange små aktører, er det viktig at store industriaktører går foran og tar ansvar. De tenker ikke bare på energieffektivisering, men også på estetikk og på at det skal være enkelt å montere elementene, slik at håndverkeren kan jobbe fleksibelt med produktene, sier Skarholt til Byggeindustrien.

Dette huset er kledd med nye elementtyper som Glava AS har utviklet for å redusere energiforbruket. Pilothuset i Askim har både plater og treverk i fasaden, og bare fantasien setter grenser for hvordan den utvendige designen kan bli, ifølge Glava.