Fabrikkområdet til Glasopor i Skjåk er regulert til næringsareal og var godkjent av lokale myndigheter og Fylkesmannen. Foto: Glasopor

Glasopor uenig i pålegget fra Fylkesmannen: – Ikke riktig å legge alt ansvar på en enkeltbedrift

– Vi mener det ikke er riktig å legge alt ansvar på en enkeltbedrift. Prinsipielt berører denne avgjørelsen en rekke næringsvirksomheter, sier markeds- og kommunikasjonssjef Gunhild Solberg i Glasopor.

Markeds- og kommunikasjonssjef Gunhild Solberg i Glasopor opplyser at bedriften er grunnleggende uenig i på legget fra Fylkesmannen, som nå krever at Glasopor skal gjennomføre og betale for opprydningen av glasopor etter flommen i Ottavassdraget i fjor høst.

Bedriften har mulighet til å påklage pålegget til Miljødirektoratet.

– Vi må fortsatt ha litt tid til å vurdere sitasjonen og det prinsipielle i saken. Glasopor vil ta en vurdering i løpet av neste uke om vi vil klage sier hun.

– Mener Glasopor at dere ikke kunne gjort så mye annerledes?

– Området i Skjåk hvor glasoporen som ble tatt av flommen lå oppbevart, ble benyttet av som gjenvinningsstasjon av Skjåk kommune og er regulert til næringsareal og var godkjent av lokale myndigheter og Fylkesmannen. Flommen var en 1.000-årsflom, og det var helt uventet at elva skulle ta det løpet den gjorde, sier hun.

Solberg mener saken reiser prinsipielle spørsmål rundt hva en næringsvirksomhet skal ta høyde for i møtet med klimaendringer og uforutsigbare forhold.

– Vi mener det ikke er riktig å legge alt ansvar på en enkeltbedrift. Prinsipielt berører denne avgjørelsen en rekke  næringsvirksomheter. Glasopor har hele tiden ment at dette er en force majeur som ingen kunne forutse. Selv om det myndighetene var klar over at vannstanden høyere opp i fjellet var stigende, ble ingen varslet, sier hun.

– Hvilke konsekvenser vil pålegget få for Glasopor hvis bedriften ikke når frem med en klage?

– Det kan jeg ikke kommentere nå, sier Solberg.

– Har dere forsikring som kan slå ut i denne saken?

– Vi var forsikret for det vi kunne være forsikret på. Men om forsikringen trer inn er fortsatt ikke avklart. Det pågår fortsatt en prosess med forsikringsselskapet, sier hun.