Styreleder Steinar Fossen i Piscada (fra venstre), Per Arve Ekle, leder for GK Byggautomasjon og Kyrre Isaksen, administrerende direktør i Piscada. Foto: GK

GK inn på eiersiden i Trondheim-basert teknologiselskap

GK har kjøpt seg inn i Piscada, et teknologiselskap med utspring i SINTEF, med fokus på programvare rettet mot akvakultur, bygg og eiendom, generell prosesstyring og Industriell IoT.

Det skriver GK i en pressemelding mandag.

GK har siden 2016 samarbeidet med IT-selskapet Piscada om utvikling av GK Cloud, som er et skybasert styringssystem for bygg og byggporteføljer.

‒ GK og Piscada ønsker å videreutvikle vårt strategiske samarbeid, og tar det nå over i en ny fase gjennom at GK går inn på eiersiden i Piscada via en emisjon på ti millioner kroner. Dette er et viktig skritt i videre utvikling av morgendagens smarte bygg der GK ønsker å være en ledestjerne, ikke bare i Norge men også i Sverige og Danmark, sier Leif Øie, administrerende direktør i GK Inneklima.

Øie går samtidig inn som styremedlem i Piscada.

GK Cloud er spesielt tilpasset drift, overvåking og analyse av tekniske installasjoner i bygg.

‒ IoT og sensorer har bidratt til at alt fra pumper, ventilasjonsanlegg, lysstyring og adgangskontrollsystemer til temperaturer, fuktighet og plutselige spenningstap kan overvåkes fra apper. Det er imidlertid først når dette samles i ett oversiktlig helhetsbilde at de virkelige gevinstene kan realiseres. GK Cloud gjør det enkelt å holde oversikt over all teknikk i bygg og bidrar til forutsigbar, stabil og energiriktig drift av de tekniske anleggene hos våre kunder, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør og leder for GK Byggautomasjon.

‒ Med GK inn som en strategisk deleier, tar vi Piscada ett skritt videre. Med frisk kapital får vi mulighet til videre vekst og utvikling av selskapet mot nye markeder blant annet i Sverige, Danmark og i Europa for øvrig. Bygg er en svært spennende bransje for Piscada, og byggautomasjon og energistyring vil fremover bli avgjørende komponenter mot mer energieffektive bygg. Vi er svært glade for at vi får muligheten til å ta dette steget videre sammen med GK, sier Kyrre Isaksen, administrerende direktør i Piscada.