Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK. Foto: GK

Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK. Foto: GK

GK i rute mot halvering av utslippene innen 2030

I 2021 leverte GK positivt resultat for andre år på rad etter flere år i minus, og styrket ordrereserven på vei inn i 2022. Konsernet satser på lønnsom vekst, men utslippene skal på sin side kraftig ned.

Det skriver GK i en pressemelding fredag.

— Gjennom 2021 fortsatte vi å bygge fremtidens GK: Vi tok viktige skritt når det gjelder våre strategiske hovedsatsinger. Vi har satt GK tydelig på kartet i det grønne skiftet i byggenæringen. Vi leverte overskudd. Og, våre medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark har fortsatt å hjelpe kundene på beste vis gjennom nok et koronaår, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i sitt forord til GKs års- og bærekraftsrapport, som ble sluppet denne uken.

I 2021 leverte GK overskudd for andre år på rad, etter flere år med negativ bunnlinje. Overskuddet er svakere enn året før, og GK skriver i meldingen at lønnsomheten fortsatt ikke er der den bør være i alle deler av konsernet.

Konsernet har økt ordrereserven gjennom 2021 samtidig som de har jobbet med risikostyring i prosjektporteføljen, heter det i års- og bærekraftsrapporten. Rapporten gir også et bilde av hvordan konsernet har arbeidet med bærekraft gjennom året, med fokus på mål, tiltak og resultater.

— Bærekraft ligger i kjernen av vår strategi og vi har som ambisjon å være absolutt ledende i vår næring. Byggenæringen står for enorme utslipp av klimagasser, og altfor mange bygg sløser med energi. Samfunnet og kundene ser at dette må endres, og GK er godt posisjonert for å hjelpe dem å få det til, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i pressemeldingen fra GK.