Konsernsjef Kim Robert Lisø og adm.dir. Rune Hardersen i GK Norge. Foto: Nicolas Tourrec

Konsernsjef Kim Robert Lisø og adm.dir. Rune Hardersen i GK Norge. Foto: Nicolas Tourrec

Litt svakere fra GK Gruppen i 2021

GK Gruppen leverte litt svakere topp- og bunnlinje i 2021 sammenlignet med året før, men mener de ser resultater av de siste års arbeid med strategisk plattform.

Akkumulert for 2021 utgjorde driftsinntektene i konsernet 5.786 millioner kroner, mot 6 051 millioner kroner i 2020. EBITDA-resultatet ble rapportert til 94 millioner kroner for 2021, mot 157 millioner kroner året før. Endringen i resultat er relatert til engangskostnader i forbindelse med omorganisering av den norske virksomheten til et divisjonsbasert selskap, restrukturering av GK i Sverige, samt endrede prosjektestimater. Resultatet av den underliggende driften er forbedret sammenlignet med året før. Resultat før skatt (EBT) er 46 millioner kroner, mot 88 millioner kroner i fjor, skriver GK Gruppen i en pressemelding.

I fjerde kvartal hadde GK Gruppen driftsinntekter på 1.581 millioner kroner, sammenliknet med 1.360 millioner kroner i samme periode i 2020. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 28 millioner kroner, sammenlignet med 32 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Resultat før skatt ble 16 millioner kroner mot 18 millioner kroner sammenliknet med året før.

Ordreinngangen i 2021 var samlet sett god og ordrereserven for konsernet per 31.12 var 2 849 millioner kroner, 12 prosent mer enn ved utgangen av 2020. Markedsutsiktene fremover er gode og stabile i GKs markeder, skriver de.

— Jeg er godt fornøyd med våre samlede prestasjoner i 2021, og utrolig stolt over hvordan våre medarbeidere har stått på gjennom nok et krevende år. Vi har gjort vesentlige investeringer, både i egen kompetanseutvikling og i utvikling av nye digitale og mer bærekraftige tjenester til markedet. Det er en viktig del av arbeidet med å levere på vår nye konsernstrategi. Samtidig opprettholder vi lønnsomheten og legger et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i meldingen.

— Vi begynner virkelig å se resultater av de to siste årenes arbeid med ny strategisk plattform. Vår finansielle posisjon er styrket, ordrereserven er god og vi ser at vi har en god posisjon i markedet, særlig for byggherrer og entreprenører som deler våre høye bærekraftsambisjoner. Vi ser også at vår sterke drifts- og servicekompetanse blir en stadig viktigere bidragsyter til å gjøre bygg energieffektive, samtidig som inneklimaet er sunt og godt for de som bruker byggene. Smarte og energieffektive løsninger med lavest mulig klimafotavtrykk er kjernen i vår visjon om å være et klimaforbilde, legger han til.

GKs norske virksomhet hadde i 2021 stabil omsetning og lønnsomhet, til tross for engangsposter og kostnader knyttet til reorganiseringen av fagselskapene i Norge til en tverrfaglig organisering med tre divisjoner; Entreprise, Service og Byggteknologi og utvikling.

— Vår strategi setter en tydelig retning for bærekraft, innovasjon, utvikling og digitalisering. Ved å rigge organisasjonen på denne måten blir vi bedre i stand til å levere på kundenes behov og selskapets ambisjoner, sier administrerende direktør Rune Hardersen i GK Norge i samme melding.