Konsernsjef Kim Robert Lisø i GK Gruppen. Foto: GK

GK blir med i klimanettverket Skift

GK har signert avtale om å bli en del av Skift, et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som har som mål å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Ifølge en pressemelding fa GK er de den første tekniske entreprenøren som blir medlem av Skift-nettverket.

- Med en visjon om å være et klimaforbilde var det naturlig for GK å engasjere seg i Skift-nettverket. Skift er en viktig fasilitator for endringene næringslivet må bidra med for å få til det grønne skiftet. GK vil være en del av klimadugnaden som må skje for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen, og gjennom Skift får vi mulighet til å både lære av andre og dele vår kompetanse om hva som skal til for at næringslivet og byggenæringen spesielt må bidra med for å få ned klimagassutslippene, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK i pressemeldingen.

- Vi velger å engasjere oss i Skift fordi de ikke bare er en tenketank, men også en «gjøretank». De har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Det stemmer godt overens med vår nye strategiske retning og vårt løfte om «handlinger som teller». Det grønne skiftet skapes ikke av gode intensjoner, men av reelle tiltak og modige valg om å tenke annerledes, legger han til.

For Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, betyr dette at GK passer bra inn i organisasjonen.

- I Skift skal vi sette oss høye mål, og følge dem opp med konkrete strategier. Samtidig er det sånn at dagens høye fotavtrykk i bygg- og anleggsnæringen også betyr at potensialet for utslippskutt og mer bærekraftige bedriftsmodeller er enormt. Her er det mye å hente både når det gjelder utslippskutt og det å fremme nye løsninger som skaper konkurransekraft i Norge og Skandinavia, sier han i meldingen.