Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft og Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK. Foto: Nicolas Tourrenc
Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft og Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK. Foto: Nicolas Tourrenc

GK vil halvere egne utslipp innen 2030

GK leverte tirsdag sin bærekraftsrapport for 2020. Ambisjonen framover er å halvere egne utslipp innen 2030 og at halvparten av kundeporteføljen skal være klimanøytral innen 2035.

– Vi vet at vår næring globalt står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. I vår rolle sitter vi på en sentral del av løsningen på klimaproblemene, og bidrar gjennom å levere smarte og energieffektive løsninger, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK i en pressemelding.

Selskapet leverte tirsdag sin andre bærekraftsrapport, og med det fasit for oppnådd utslippsreduksjon i 2020.

Guro Steine, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft, sier de ønsker å være et klimaforbilde.

– Vi skal halvere egne utslipp innen 2030, og bidra til at halve kundeporteføljen vår skal være klimanøytral i 2035, sier hun.

Steine forteller at selskapet i 2020 har redusert egne klimagassutslipp med 19 prosent, og at overgang til flere elektriske biler har gitt god effekt.

– Samtidig må vi erkjenne at 10 prosent av utslippskuttet i 2020 skyldes nedgang i flyreiser, en av få positive effekter av pandemien, sier Steine.

Selskapet skriver videre i pressemeldingen at de har signert initiativet UN Global Compact, og at de ønsker å bidra i dugnaden for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.