Topplederkonferansen "Det norske byggemøtet" skal arrangeres som planlagt, men med makstak på 170 deltakere, sier Mapei-sjef og styreleder i Bygg Reis Deg, Trond Hagerud.

Gjennomfører topplederkonferanse som planlagt - vil samle 170 ledere i Oslo

Topplederkonferansen «Det norske byggemøtet» skal gå som planlagt på Christiania Teater i Oslo. Men styret i Bygg Reis Deg har besluttet å stramme inn grensen for antall deltakere.

Konferansen «Det Norske Byggemøtet» skal være en nasjonal møteplass for ledere i byggenæringen. Onsdag besluttet styret i Bygg Reis Deg at konferansen skal arrangeres som planlagt med fysisk tilstedeværelse på Christiania Teater i Oslo 13. oktober.

– Helt fra starten av koronaperioden så har vi vært opptatt av å gjennomføre arrangementet, men samtidig ønsker vi gjøre alt det vi kan for at det skal føles trygt for deltagerne. Vi har fulgt med på Folkehelseinstituttets råd og restriksjoner, og satte i utgangspunktet et tak på 200 deltakere. Nå har vi redusert til 170, og vi er i dialog med Christiania Teater om hvordan vi skal gjennomføre arrangementet på best mulig måte, sier Mapei-sjef og styreleder i Bygg Reis Deg, Trond Hagerud, til Byggeindustrien.

Han mener digitale møtesteder har vært viktige for byggenæringen under koronapandemien, men sier de ikke fullt ut kan erstatte de fysiske møtepunktene.

– Det har vært fantastisk å se den digitale oppvåkningen som har vært, og vi har sett at de digitale hjelpemidlene fungerer godt i mange settinger. Men vi tror fortsatt det er viktig med fysiske møtesteder. Det er noen ting man går glipp av når man ikke kan møtes fysisk, sier Hagerud.

Ifølge Bygg Reis Deg-lederen så er interessen for konferansen stor.

– Vi har mange påmeldte. Målet med «Det norske byggemøtet» er å sette agenda i byggenæringen, og vi mener det er viktig å fokusere på alt det innovative som skjer ute i bedriftene. Det er et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle en enda mer bærekraftig og produktiv byggenæring, mener Hagerud.